www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ din marea metaforă... din marea pictură... din marea rostire a lumii ~
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Regăsire
Fericitul Prag
Geneza I
Gânditorul
Demnitate
Geneza II
Privire în Timp I
Izvorul Sinelui
Înălţare
Vis de la Vlădila
Adevărul triumfând
Bucuria Vieţii
Matricea Timpului
Fiinţă şi Timp
Jocul ielelor
Luceafărul visând
Perpetuarea Firescului
Seară de Mai
Fatalitate
Destine
Visare
Orizonturi Verticale
Marele Orizont
Ram de Speranţă
Trup şi Suflet
Armonie I
Elogiu Sinelui
Elegie
Nod Gordian
Zbor către Sine
Neant însufleţit
Cunună Sinelui
Arena Timpului II
Roata Vieţii
Timpul în Timp
Înţelepciune
Armonie II
Naşterea unui Eu
Echitate
Abisul la Răscruce
Eseu despre Fiinţă
Rugăciune
Arena Timpului I
Coloana Firii
Pasărea Phoenix
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Prietenie
Paşi de Copil
Eseu despre Veşnicie
Elan

Download banner
Download wallpapers
Poţi avea...

Eu, Augustin Ţenea… cu imaginile creaţiilor mele de pictură vei putea avea:

- postere;
- cărţi poştale;
- calendare;
- Album-vol I;
- Album-vol II etc.


În viitorul mai mult sau mai puţin apropiat aceste două Albume de Pictură vor fi editate şi în varianta cu textul scris în limba engleză sau bilingv.


Pentru fiecare categorie, vezi detalii în secţiunea aferentă!