www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ din marea metaforă... din marea pictură... din marea rostire a lumii ~
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Jocul ielelor
Marele Orizont
Prietenie
Destine
Geneza II
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Orizonturi Verticale
Naşterea unui Eu
Matricea Timpului
Elan
Elogiu Sinelui
Elegie
Arena Timpului II
Timpul în Timp
Eseu despre Fiinţă
Fiinţă şi Timp
Adevărul triumfând
Înălţare
Fericitul Prag
Coloana Firii
Ram de Speranţă
Regăsire
Geneza I
Demnitate
Abisul la Răscruce
Visare
Vis de la Vlădila
Nod Gordian
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fatalitate
Trup şi Suflet
Paşi de Copil
Eseu despre Veşnicie
Cunună Sinelui
Armonie II
Zbor către Sine
Perpetuarea Firescului
Rugăciune
Arena Timpului I
Bucuria Vieţii
Privire în Timp I
Neant însufleţit
Înţelepciune
Roata Vieţii
Echitate
Seară de Mai
Izvorul Sinelui
Armonie I
Luceafărul visând

Download banner
Download wallpapers
Poţi avea...

Eu, Augustin Ţenea… cu imaginile creaţiilor mele de pictură vei putea avea:

- postere;
- cărţi poştale;
- calendare;
- Album-vol I;
- Album-vol II etc.


În viitorul mai mult sau mai puţin apropiat aceste două Albume de Pictură vor fi editate şi în varianta cu textul scris în limba engleză sau bilingv.


Pentru fiecare categorie, vezi detalii în secţiunea aferentă!