www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Pasărea Phoenix
Luceafărul visând
Vis de la Vlădila
Timpul în Timp
Bucuria Vieţii
Geneza I
Elegie
Neant însufleţit
Izvorul Sinelui
Privire în Timp I
Înţelepciune
Elan
Seară de Mai
Nod Gordian
Eseu despre Veşnicie
Prietenie
Visare
Ram de Speranţă
Regăsire
Înălţare
Cunună Sinelui
Elogiu Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Fericitul Prag
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Zbor către Sine
Geneza II
Coloana Firii
Armonie I
Roata Vieţii
Fatalitate
Rugăciune
Destine
Trup şi Suflet
Matricea Timpului
Armonie II
Demnitate
Marele Orizont
Orizonturi Verticale
Perpetuarea Firescului
Abisul la Răscruce
Echitate
Arena Timpului II
Arena Timpului I
Gânditorul
Naşterea unui Eu
Adevărul triumfând
Jocul ielelor
Fiinţă şi Timp
Paşi de Copil

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction