www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Jocul ielelor
Roata Vieţii
Coloana Firii
Luceafărul visând
Cunună Sinelui
Trup şi Suflet
Înţelepciune
Regăsire
Destine
Eseu despre Veşnicie
Izvorul Sinelui
Adevărul triumfând
Naşterea unui Eu
Orizonturi Verticale
Vis de la Vlădila
Seară de Mai
Arena Timpului II
Fatalitate
Perpetuarea Firescului
Geneza I
Neant însufleţit
Fiinţă şi Timp
Pasărea Phoenix
Paşi de Copil
Privire în Timp I
Matricea Timpului
Rugăciune
Demnitate
Visare
Armonie I
Geneza II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Arena Timpului I
Elan
Prietenie
Înălţare
Echitate
Elogiu Sinelui
Marele Orizont
Bucuria Vieţii
Eseu despre Fiinţă
Timpul în Timp
Fericitul Prag
Elegie
Zbor către Sine
Ram de Speranţă
Nod Gordian
Gânditorul
Abisul la Răscruce
Armonie II

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction