www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Marele Orizont
Zbor către Sine
Naşterea unui Eu
Bucuria Vieţii
Abisul la Răscruce
Trup şi Suflet
Timpul în Timp
Destine
Orizonturi Verticale
Înţelepciune
Privire în Timp I
Regăsire
Elan
Arena Timpului I
Armonie I
Seară de Mai
Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Paşi de Copil
Arena Timpului II
Eseu despre Fiinţă
Jocul ielelor
Nod Gordian
Neant însufleţit
Ram de Speranţă
Prietenie
Elegie
Adevărul triumfând
Eseu despre Veşnicie
Geneza I
Geneza II
Fatalitate
Pasărea Phoenix
Elogiu Sinelui
Roata Vieţii
Vis de la Vlădila
Armonie II
Visare
Luceafărul visând
Fiinţă şi Timp
Coloana Firii
Gânditorul
Echitate
Demnitate
Fericitul Prag
Înălţare
Izvorul Sinelui
Matricea Timpului
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Rugăciune

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction