www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fatalitate
Eseu despre Veşnicie
Vis de la Vlădila
Matricea Timpului
Luceafărul visând
Geneza I
Jocul ielelor
Arena Timpului I
Cunună Sinelui
Abisul la Răscruce
Zbor către Sine
Trup şi Suflet
Gânditorul
Arena Timpului II
Elegie
Fiinţă şi Timp
Destine
Geneza II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Coloana Firii
Înălţare
Adevărul triumfând
Neant însufleţit
Regăsire
Rugăciune
Înţelepciune
Fericitul Prag
Perpetuarea Firescului
Elan
Timpul în Timp
Nod Gordian
Echitate
Visare
Seară de Mai
Ram de Speranţă
Roata Vieţii
Privire în Timp I
Izvorul Sinelui
Bucuria Vieţii
Paşi de Copil
Naşterea unui Eu
Prietenie
Eseu despre Fiinţă
Demnitate
Armonie II
Armonie I
Elogiu Sinelui
Pasărea Phoenix
Orizonturi Verticale
Marele Orizont

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction