www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Armonie II
Nod Gordian
Înălţare
Seară de Mai
Geneza I
Echitate
Prietenie
Naşterea unui Eu
Zbor către Sine
Bucuria Vieţii
Privire în Timp I
Pasărea Phoenix
Eseu despre Fiinţă
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Luceafărul visând
Vis de la Vlădila
Perpetuarea Firescului
Eseu despre Veşnicie
Înţelepciune
Elegie
Neant însufleţit
Cunună Sinelui
Rugăciune
Armonie I
Destine
Timpul în Timp
Marele Orizont
Elan
Arena Timpului II
Roata Vieţii
Ram de Speranţă
Gânditorul
Demnitate
Orizonturi Verticale
Elogiu Sinelui
Trup şi Suflet
Geneza II
Matricea Timpului
Jocul ielelor
Adevărul triumfând
Fericitul Prag
Visare
Fatalitate
Coloana Firii
Izvorul Sinelui
Arena Timpului I
Paşi de Copil
Abisul la Răscruce
Fiinţă şi Timp
Regăsire

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction