www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Elegie
Seară de Mai
Prietenie
Visare
Abisul la Răscruce
Fericitul Prag
Paşi de Copil
Coloana Firii
Jocul ielelor
Armonie II
Echitate
Eseu despre Fiinţă
Timpul în Timp
Orizonturi Verticale
Regăsire
Neant însufleţit
Pasărea Phoenix
Adevărul triumfând
Demnitate
Trup şi Suflet
Ram de Speranţă
Vis de la Vlădila
Gânditorul
Fiinţă şi Timp
Roata Vieţii
Elan
Naşterea unui Eu
Armonie I
Privire în Timp I
Bucuria Vieţii
Geneza I
Înălţare
Perpetuarea Firescului
Arena Timpului II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Luceafărul visând
Destine
Izvorul Sinelui
Rugăciune
Eseu despre Veşnicie
Fatalitate
Arena Timpului I
Cunună Sinelui
Elogiu Sinelui
Geneza II
Zbor către Sine
Matricea Timpului
Înţelepciune
Marele Orizont
Nod Gordian

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction