www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Luceafărul visând
Zbor către Sine
Roata Vieţii
Cunună Sinelui
Demnitate
Jocul ielelor
Abisul la Răscruce
Fatalitate
Fericitul Prag
Vis de la Vlădila
Înţelepciune
Înălţare
Arena Timpului I
Ram de Speranţă
Izvorul Sinelui
Coloana Firii
Privire în Timp I
Geneza I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Pasărea Phoenix
Matricea Timpului
Trup şi Suflet
Elogiu Sinelui
Bucuria Vieţii
Elan
Perpetuarea Firescului
Prietenie
Gânditorul
Naşterea unui Eu
Rugăciune
Orizonturi Verticale
Elegie
Eseu despre Fiinţă
Arena Timpului II
Neant însufleţit
Regăsire
Seară de Mai
Timpul în Timp
Fiinţă şi Timp
Geneza II
Destine
Visare
Armonie I
Echitate
Adevărul triumfând
Eseu despre Veşnicie
Marele Orizont
Nod Gordian
Paşi de Copil
Armonie II

Download banner
Download wallpapers
Send to a friend
Recommned this site www.augustintenea.com to a friend!

Sender name *
Sender e-mail *
Friend's e-mail *
Message
Validation code
 The fields marked with * are mandatory.