www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Paşi de Copil
Zbor către Sine
Elan
Destine
Perpetuarea Firescului
Roata Vieţii
Regăsire
Rugăciune
Matricea Timpului
Cunună Sinelui
Seară de Mai
Geneza II
Înălţare
Adevărul triumfând
Pasărea Phoenix
Timpul în Timp
Geneza I
Privire în Timp I
Ram de Speranţă
Marele Orizont
Fericitul Prag
Orizonturi Verticale
Visare
Luceafărul visând
Prietenie
Trup şi Suflet
Arena Timpului II
Elegie
Fiinţă şi Timp
Armonie II
Eseu despre Veşnicie
Eseu despre Fiinţă
Elogiu Sinelui
Arena Timpului I
Neant însufleţit
Fatalitate
Izvorul Sinelui
Bucuria Vieţii
Nod Gordian
Echitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Naşterea unui Eu
Armonie I
Gânditorul
Jocul ielelor
Înţelepciune
Coloana Firii
Abisul la Răscruce
Demnitate
Vis de la Vlădila

Download banner
Download wallpapers
Send to a friend
Recommned this site www.augustintenea.com to a friend!

Sender name *
Sender e-mail *
Friend's e-mail *
Message
Validation code
 The fields marked with * are mandatory.