www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Matricea Timpului
Marele Orizont
Fericitul Prag
Geneza I
Elegie
Neant însufleţit
Ram de Speranţă
Rugăciune
Timpul în Timp
Bucuria Vieţii
Coloana Firii
Elan
Jocul ielelor
Privire în Timp I
Paşi de Copil
Adevărul triumfând
Abisul la Răscruce
Echitate
Armonie II
Orizonturi Verticale
Pasărea Phoenix
Perpetuarea Firescului
Cunună Sinelui
Arena Timpului I
Elogiu Sinelui
Eseu despre Veşnicie
Roata Vieţii
Izvorul Sinelui
Fiinţă şi Timp
Înălţare
Nod Gordian
Zbor către Sine
Luceafărul visând
Naşterea unui Eu
Fatalitate
Seară de Mai
Înţelepciune
Arena Timpului II
Regăsire
Destine
Eseu despre Fiinţă
Geneza II
Gânditorul
Prietenie
Demnitate
Visare
Vis de la Vlădila
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Trup şi Suflet
Armonie I

Download banner
Download wallpapers
Send to a friend
Recommned this site www.augustintenea.com to a friend!

Sender name *
Sender e-mail *
Friend's e-mail *
Message
Validation code
 The fields marked with * are mandatory.