www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Timpul în Timp
Elegie
Pasărea Phoenix
Visare
Nod Gordian
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Echitate
Fatalitate
Armonie I
Rugăciune
Roata Vieţii
Jocul ielelor
Seară de Mai
Izvorul Sinelui
Adevărul triumfând
Arena Timpului I
Matricea Timpului
Geneza I
Gânditorul
Orizonturi Verticale
Ram de Speranţă
Fiinţă şi Timp
Elogiu Sinelui
Înălţare
Neant însufleţit
Demnitate
Perpetuarea Firescului
Abisul la Răscruce
Geneza II
Cunună Sinelui
Zbor către Sine
Elan
Armonie II
Arena Timpului II
Fericitul Prag
Eseu despre Veşnicie
Bucuria Vieţii
Privire în Timp I
Coloana Firii
Trup şi Suflet
Eseu despre Fiinţă
Înţelepciune
Prietenie
Vis de la Vlădila
Naşterea unui Eu
Destine
Marele Orizont
Regăsire
Paşi de Copil
Luceafărul visând

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!