www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Elan
Roata Vieţii
Armonie I
Armonie II
Seară de Mai
Bucuria Vieţii
Eseu despre Fiinţă
Geneza I
Paşi de Copil
Echitate
Vis de la Vlădila
Trup şi Suflet
Matricea Timpului
Ram de Speranţă
Izvorul Sinelui
Naşterea unui Eu
Fericitul Prag
Perpetuarea Firescului
Fiinţă şi Timp
Adevărul triumfând
Gânditorul
Cunună Sinelui
Fatalitate
Nod Gordian
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Demnitate
Înţelepciune
Jocul ielelor
Timpul în Timp
Privire în Timp I
Regăsire
Elegie
Neant însufleţit
Geneza II
Înălţare
Rugăciune
Arena Timpului I
Coloana Firii
Luceafărul visând
Elogiu Sinelui
Pasărea Phoenix
Zbor către Sine
Destine
Visare
Abisul la Răscruce
Marele Orizont
Orizonturi Verticale
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului II
Prietenie

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!