www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Nod Gordian
Privire în Timp I
Trup şi Suflet
Orizonturi Verticale
Gânditorul
Jocul ielelor
Elegie
Luceafărul visând
Zbor către Sine
Perpetuarea Firescului
Geneza I
Echitate
Prietenie
Visare
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Pasărea Phoenix
Elogiu Sinelui
Eseu despre Veşnicie
Fatalitate
Ram de Speranţă
Regăsire
Seară de Mai
Paşi de Copil
Cunună Sinelui
Destine
Vis de la Vlădila
Arena Timpului I
Izvorul Sinelui
Arena Timpului II
Rugăciune
Timpul în Timp
Geneza II
Înţelepciune
Elan
Bucuria Vieţii
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Fiinţă
Matricea Timpului
Armonie I
Coloana Firii
Demnitate
Abisul la Răscruce
Adevărul triumfând
Naşterea unui Eu
Neant însufleţit
Armonie II
Fericitul Prag
Înălţare
Marele Orizont
Roata Vieţii

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!