www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Privire în Timp I
Înţelepciune
Fericitul Prag
Prietenie
Geneza II
Naşterea unui Eu
Eseu despre Veşnicie
Armonie II
Înălţare
Geneza I
Elan
Cunună Sinelui
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Neant însufleţit
Paşi de Copil
Adevărul triumfând
Bucuria Vieţii
Coloana Firii
Seară de Mai
Zbor către Sine
Perpetuarea Firescului
Jocul ielelor
Armonie I
Visare
Luceafărul visând
Orizonturi Verticale
Demnitate
Regăsire
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Ram de Speranţă
Fatalitate
Fiinţă şi Timp
Destine
Timpul în Timp
Elegie
Eseu despre Fiinţă
Marele Orizont
Arena Timpului I
Roata Vieţii
Elogiu Sinelui
Echitate
Arena Timpului II
Matricea Timpului
Rugăciune
Izvorul Sinelui
Vis de la Vlădila
Trup şi Suflet
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!