www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Adevărul triumfând
Luceafărul visând
Elogiu Sinelui
Izvorul Sinelui
Jocul ielelor
Fericitul Prag
Elan
Arena Timpului II
Arena Timpului I
Orizonturi Verticale
Vis de la Vlădila
Cunună Sinelui
Matricea Timpului
Geneza I
Înţelepciune
Prietenie
Paşi de Copil
Regăsire
Naşterea unui Eu
Trup şi Suflet
Armonie I
Coloana Firii
Bucuria Vieţii
Timpul în Timp
Înălţare
Zbor către Sine
Rugăciune
Geneza II
Gânditorul
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Seară de Mai
Ram de Speranţă
Demnitate
Elegie
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Fiinţă
Abisul la Răscruce
Marele Orizont
Fatalitate
Nod Gordian
Armonie II
Echitate
Eseu despre Veşnicie
Perpetuarea Firescului
Roata Vieţii
Visare
Destine
Privire în Timp I
Pasărea Phoenix
Neant însufleţit

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!