www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Prietenie
Neant însufleţit
Eseu despre Veşnicie
Elogiu Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Armonie I
Înţelepciune
Roata Vieţii
Trup şi Suflet
Matricea Timpului
Arena Timpului II
Bucuria Vieţii
Coloana Firii
Elan
Arena Timpului I
Visare
Zbor către Sine
Geneza II
Nod Gordian
Armonie II
Perpetuarea Firescului
Echitate
Destine
Naşterea unui Eu
Timpul în Timp
Fiinţă şi Timp
Înălţare
Orizonturi Verticale
Abisul la Răscruce
Paşi de Copil
Marele Orizont
Vis de la Vlădila
Fericitul Prag
Luceafărul visând
Seară de Mai
Jocul ielelor
Privire în Timp I
Ram de Speranţă
Rugăciune
Pasărea Phoenix
Geneza I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Gânditorul
Cunună Sinelui
Regăsire
Fatalitate
Izvorul Sinelui
Elegie
Demnitate
Adevărul triumfând

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!