www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Coloana Firii
Destine
Trup şi Suflet
Arena Timpului II
Arena Timpului I
Luceafărul visând
Demnitate
Adevărul triumfând
Neant însufleţit
Perpetuarea Firescului
Gânditorul
Armonie I
Naşterea unui Eu
Orizonturi Verticale
Timpul în Timp
Matricea Timpului
Echitate
Bucuria Vieţii
Cunună Sinelui
Vis de la Vlădila
Jocul ielelor
Izvorul Sinelui
Fericitul Prag
Fatalitate
Geneza I
Privire în Timp I
Fiinţă şi Timp
Înălţare
Rugăciune
Visare
Regăsire
Armonie II
Prietenie
Elogiu Sinelui
Elan
Roata Vieţii
Înţelepciune
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Abisul la Răscruce
Eseu despre Fiinţă
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Elegie
Paşi de Copil
Zbor către Sine
Seară de Mai
Marele Orizont
Ram de Speranţă
Eseu despre Veşnicie
Geneza II

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!