www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Înţelepciune
Rugăciune
Paşi de Copil
Cunună Sinelui
Coloana Firii
Prietenie
Geneza I
Ram de Speranţă
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Adevărul triumfând
Elan
Regăsire
Timpul în Timp
Fiinţă şi Timp
Elogiu Sinelui
Fericitul Prag
Destine
Visare
Nod Gordian
Echitate
Pasărea Phoenix
Perpetuarea Firescului
Eseu despre Fiinţă
Matricea Timpului
Trup şi Suflet
Bucuria Vieţii
Seară de Mai
Arena Timpului II
Eseu despre Veşnicie
Demnitate
Înălţare
Geneza II
Neant însufleţit
Elegie
Naşterea unui Eu
Marele Orizont
Gânditorul
Privire în Timp I
Roata Vieţii
Jocul ielelor
Armonie I
Vis de la Vlădila
Fatalitate
Arena Timpului I
Izvorul Sinelui
Zbor către Sine
Armonie II
Luceafărul visând
Orizonturi Verticale
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!