www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Zbor către Sine
Fericitul Prag
Gânditorul
Bucuria Vieţii
Regăsire
Perpetuarea Firescului
Adevărul triumfând
Naşterea unui Eu
Pasărea Phoenix
Marele Orizont
Privire în Timp I
Rugăciune
Visare
Seară de Mai
Trup şi Suflet
Arena Timpului I
Înţelepciune
Timpul în Timp
Coloana Firii
Nod Gordian
Vis de la Vlădila
Eseu despre Veşnicie
Jocul ielelor
Geneza II
Orizonturi Verticale
Echitate
Armonie II
Abisul la Răscruce
Prietenie
Geneza I
Luceafărul visând
Izvorul Sinelui
Elogiu Sinelui
Neant însufleţit
Elegie
Destine
Înălţare
Demnitate
Elan
Matricea Timpului
Fiinţă şi Timp
Fatalitate
Arena Timpului II
Paşi de Copil
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Eseu despre Fiinţă
Roata Vieţii
Ram de Speranţă
Cunună Sinelui
Armonie I

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!