www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fericitul Prag
Pasărea Phoenix
Ram de Speranţă
Paşi de Copil
Demnitate
Bucuria Vieţii
Zbor către Sine
Abisul la Răscruce
Naşterea unui Eu
Izvorul Sinelui
Matricea Timpului
Adevărul triumfând
Jocul ielelor
Neant însufleţit
Elegie
Armonie I
Nod Gordian
Prietenie
Seară de Mai
Privire în Timp I
Rugăciune
Geneza I
Cunună Sinelui
Fatalitate
Perpetuarea Firescului
Gânditorul
Echitate
Arena Timpului II
Luceafărul visând
Trup şi Suflet
Roata Vieţii
Coloana Firii
Arena Timpului I
Elan
Fiinţă şi Timp
Destine
Visare
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Vis de la Vlădila
Eseu despre Veşnicie
Eseu despre Fiinţă
Înţelepciune
Timpul în Timp
Orizonturi Verticale
Înălţare
Marele Orizont
Geneza II
Armonie II
Elogiu Sinelui
Regăsire

Download banner
Download wallpapers
Download banner
Page under construction

To post on your website a link to www.augustintenea.com you can download any of the banners below:


Download

Download


_______________________
For other sizes of banners with this www.augustintenea.com you may contact me.