www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Adevărul triumfând
Matricea Timpului
Arena Timpului II
Geneza I
Zbor către Sine
Naşterea unui Eu
Fericitul Prag
Gânditorul
Elan
Izvorul Sinelui
Regăsire
Bucuria Vieţii
Visare
Arena Timpului I
Roata Vieţii
Privire în Timp I
Orizonturi Verticale
Fatalitate
Prietenie
Coloana Firii
Destine
Nod Gordian
Elegie
Marele Orizont
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Fiinţă
Eseu despre Veşnicie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Vis de la Vlădila
Elogiu Sinelui
Cunună Sinelui
Pasărea Phoenix
Trup şi Suflet
Geneza II
Paşi de Copil
Timpul în Timp
Ram de Speranţă
Înălţare
Seară de Mai
Perpetuarea Firescului
Luceafărul visând
Armonie I
Înţelepciune
Abisul la Răscruce
Demnitate
Jocul ielelor
Armonie II
Rugăciune
Echitate
Neant însufleţit

Download banner
Download wallpapers
Download banner
Page under construction

To post on your website a link to www.augustintenea.com you can download any of the banners below:


Download

Download


_______________________
For other sizes of banners with this www.augustintenea.com you may contact me.