www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Luceafărul visând
Privire în Timp I
Geneza II
Armonie II
Geneza I
Visare
Înţelepciune
Ram de Speranţă
Paşi de Copil
Roata Vieţii
Adevărul triumfând
Eseu despre Fiinţă
Elegie
Fiinţă şi Timp
Fericitul Prag
Timpul în Timp
Demnitate
Coloana Firii
Armonie I
Bucuria Vieţii
Marele Orizont
Gânditorul
Fatalitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Prietenie
Vis de la Vlădila
Echitate
Neant însufleţit
Regăsire
Destine
Eseu despre Veşnicie
Matricea Timpului
Seară de Mai
Arena Timpului I
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Nod Gordian
Elan
Trup şi Suflet
Abisul la Răscruce
Izvorul Sinelui
Jocul ielelor
Înălţare
Rugăciune
Pasărea Phoenix
Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Elogiu Sinelui
Zbor către Sine
Naşterea unui Eu

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...