www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Vis de la Vlădila
Elegie
Înţelepciune
Roata Vieţii
Gânditorul
Fericitul Prag
Privire în Timp I
Regăsire
Demnitate
Matricea Timpului
Eseu despre Veşnicie
Bucuria Vieţii
Luceafărul visând
Arena Timpului II
Jocul ielelor
Armonie II
Nod Gordian
Armonie I
Elogiu Sinelui
Trup şi Suflet
Elan
Prietenie
Fatalitate
Rugăciune
Coloana Firii
Adevărul triumfând
Seară de Mai
Orizonturi Verticale
Eseu despre Fiinţă
Visare
Destine
Neant însufleţit
Fiinţă şi Timp
Geneza I
Perpetuarea Firescului
Timpul în Timp
Abisul la Răscruce
Zbor către Sine
Paşi de Copil
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Izvorul Sinelui
Ram de Speranţă
Marele Orizont
Înălţare
Geneza II
Cunună Sinelui
Pasărea Phoenix
Echitate
Arena Timpului I
Naşterea unui Eu

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...