www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Marele Orizont
Timpul în Timp
Nod Gordian
Fericitul Prag
Trup şi Suflet
Abisul la Răscruce
Rugăciune
Luceafărul visând
Privire în Timp I
Bucuria Vieţii
Geneza I
Echitate
Vis de la Vlădila
Geneza II
Regăsire
Izvorul Sinelui
Gânditorul
Înţelepciune
Visare
Eseu despre Fiinţă
Jocul ielelor
Arena Timpului II
Fiinţă şi Timp
Coloana Firii
Ram de Speranţă
Eseu despre Veşnicie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Paşi de Copil
Demnitate
Arena Timpului I
Naşterea unui Eu
Perpetuarea Firescului
Cunună Sinelui
Elogiu Sinelui
Prietenie
Roata Vieţii
Orizonturi Verticale
Armonie I
Elegie
Înălţare
Zbor către Sine
Seară de Mai
Destine
Pasărea Phoenix
Elan
Matricea Timpului
Neant însufleţit
Adevărul triumfând
Armonie II
Fatalitate

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...