www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fericitul Prag
Timpul în Timp
Arena Timpului I
Rugăciune
Fatalitate
Visare
Luceafărul visând
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Arena Timpului II
Privire în Timp I
Eseu despre Veşnicie
Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Bucuria Vieţii
Neant însufleţit
Geneza I
Coloana Firii
Armonie II
Roata Vieţii
Elan
Fiinţă şi Timp
Demnitate
Naşterea unui Eu
Geneza II
Elegie
Nod Gordian
Abisul la Răscruce
Echitate
Paşi de Copil
Eseu despre Fiinţă
Orizonturi Verticale
Matricea Timpului
Prietenie
Seară de Mai
Armonie I
Înălţare
Jocul ielelor
Regăsire
Ram de Speranţă
Trup şi Suflet
Destine
Izvorul Sinelui
Marele Orizont
Vis de la Vlădila
Înţelepciune
Adevărul triumfând
Zbor către Sine
Elogiu Sinelui

Download banner
Download wallpapers
Paintings
Page under construction