www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Privire în Timp I
Roata Vieţii
Eseu despre Veşnicie
Fatalitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Cunună Sinelui
Geneza II
Arena Timpului I
Coloana Firii
Rugăciune
Perpetuarea Firescului
Înţelepciune
Fericitul Prag
Înălţare
Eseu despre Fiinţă
Naşterea unui Eu
Matricea Timpului
Bucuria Vieţii
Visare
Fiinţă şi Timp
Elan
Marele Orizont
Gânditorul
Vis de la Vlădila
Armonie I
Zbor către Sine
Abisul la Răscruce
Izvorul Sinelui
Elegie
Demnitate
Arena Timpului II
Armonie II
Orizonturi Verticale
Destine
Nod Gordian
Echitate
Elogiu Sinelui
Prietenie
Regăsire
Paşi de Copil
Adevărul triumfând
Neant însufleţit
Pasărea Phoenix
Jocul ielelor
Timpul în Timp
Ram de Speranţă
Seară de Mai
Trup şi Suflet
Luceafărul visând
Geneza I

Download banner
Download wallpapers
Paintings
Page under construction