www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Orizonturi Verticale
Gânditorul
Arena Timpului II
Pasărea Phoenix
Demnitate
Elogiu Sinelui
Nod Gordian
Armonie II
Geneza I
Armonie I
Timpul în Timp
Prietenie
Paşi de Copil
Visare
Ram de Speranţă
Geneza II
Eseu despre Veşnicie
Bucuria Vieţii
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Jocul ielelor
Roata Vieţii
Regăsire
Naşterea unui Eu
Echitate
Adevărul triumfând
Privire în Timp I
Trup şi Suflet
Arena Timpului I
Neant însufleţit
Fatalitate
Destine
Luceafărul visând
Perpetuarea Firescului
Elegie
Înţelepciune
Înălţare
Marele Orizont
Coloana Firii
Matricea Timpului
Vis de la Vlădila
Elan
Zbor către Sine
Izvorul Sinelui
Seară de Mai
Abisul la Răscruce
Cunună Sinelui
Fericitul Prag
Eseu despre Fiinţă
Fiinţă şi Timp
Rugăciune

Download banner
Download wallpapers
Paintings
Page under construction