www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Abisul la Răscruce
Elan
Eseu despre Fiinţă
Demnitate
Adevărul triumfând
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Prietenie
Nod Gordian
Perpetuarea Firescului
Ram de Speranţă
Fericitul Prag
Naşterea unui Eu
Destine
Matricea Timpului
Elegie
Fatalitate
Înţelepciune
Bucuria Vieţii
Cunună Sinelui
Vis de la Vlădila
Fiinţă şi Timp
Rugăciune
Visare
Eseu despre Veşnicie
Izvorul Sinelui
Privire în Timp I
Luceafărul visând
Armonie II
Zbor către Sine
Echitate
Coloana Firii
Timpul în Timp
Trup şi Suflet
Seară de Mai
Neant însufleţit
Geneza II
Arena Timpului II
Armonie I
Roata Vieţii
Marele Orizont
Regăsire
Pasărea Phoenix
Arena Timpului I
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Orizonturi Verticale
Gânditorul
Paşi de Copil
Înălţare
Geneza I

Download banner
Download wallpapers
Paintings
Page under construction