www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fericitul Prag
Arena Timpului II
Prietenie
Armonie II
Echitate
Fiinţă şi Timp
Neant însufleţit
Marele Orizont
Adevărul triumfând
Luceafărul visând
Ram de Speranţă
Matricea Timpului
Geneza II
Seară de Mai
Jocul ielelor
Arena Timpului I
Abisul la Răscruce
Bucuria Vieţii
Trup şi Suflet
Demnitate
Privire în Timp I
Gânditorul
Fatalitate
Vis de la Vlădila
Zbor către Sine
Paşi de Copil
Înălţare
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Înţelepciune
Nod Gordian
Coloana Firii
Eseu despre Veşnicie
Naşterea unui Eu
Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Destine
Elogiu Sinelui
Elegie
Pasărea Phoenix
Eseu despre Fiinţă
Visare
Elan
Rugăciune
Timpul în Timp
Roata Vieţii
Armonie I
Regăsire
Geneza I
Izvorul Sinelui
Orizonturi Verticale

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica