www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Roata Vieţii
Matricea Timpului
Înţelepciune
Zbor către Sine
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Visare
Timpul în Timp
Regăsire
Eseu despre Veşnicie
Seară de Mai
Elegie
Ram de Speranţă
Armonie I
Jocul ielelor
Arena Timpului II
Destine
Perpetuarea Firescului
Nod Gordian
Izvorul Sinelui
Cunună Sinelui
Vis de la Vlădila
Echitate
Înălţare
Bucuria Vieţii
Naşterea unui Eu
Privire în Timp I
Demnitate
Rugăciune
Neant însufleţit
Elogiu Sinelui
Prietenie
Arena Timpului I
Marele Orizont
Armonie II
Fericitul Prag
Pasărea Phoenix
Geneza II
Eseu despre Fiinţă
Trup şi Suflet
Geneza I
Fiinţă şi Timp
Elan
Luceafărul visând
Gânditorul
Paşi de Copil
Orizonturi Verticale
Abisul la Răscruce
Adevărul triumfând
Fatalitate
Coloana Firii

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica