www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Bucuria Vieţii
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Veşnicie
Geneza I
Trup şi Suflet
Ram de Speranţă
Fericitul Prag
Zbor către Sine
Arena Timpului II
Izvorul Sinelui
Regăsire
Perpetuarea Firescului
Geneza II
Abisul la Răscruce
Roata Vieţii
Matricea Timpului
Rugăciune
Jocul ielelor
Elogiu Sinelui
Vis de la Vlădila
Coloana Firii
Demnitate
Elan
Fatalitate
Gânditorul
Timpul în Timp
Luceafărul visând
Arena Timpului I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Eseu despre Fiinţă
Înţelepciune
Destine
Paşi de Copil
Nod Gordian
Privire în Timp I
Armonie I
Neant însufleţit
Echitate
Armonie II
Înălţare
Naşterea unui Eu
Pasărea Phoenix
Adevărul triumfând
Elegie
Cunună Sinelui
Orizonturi Verticale
Visare
Marele Orizont
Prietenie
Seară de Mai

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica