www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Rugăciune
Elan
Armonie II
Naşterea unui Eu
Ram de Speranţă
Gânditorul
Privire în Timp I
Prietenie
Roata Vieţii
Marele Orizont
Adevărul triumfând
Luceafărul visând
Visare
Destine
Neant însufleţit
Pasărea Phoenix
Elogiu Sinelui
Nod Gordian
Paşi de Copil
Matricea Timpului
Geneza I
Perpetuarea Firescului
Arena Timpului II
Înălţare
Timpul în Timp
Geneza II
Vis de la Vlădila
Orizonturi Verticale
Fatalitate
Seară de Mai
Regăsire
Bucuria Vieţii
Demnitate
Echitate
Înţelepciune
Zbor către Sine
Armonie I
Jocul ielelor
Elegie
Izvorul Sinelui
Abisul la Răscruce
Cunună Sinelui
Arena Timpului I
Eseu despre Fiinţă
Fericitul Prag
Eseu despre Veşnicie
Trup şi Suflet
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fiinţă şi Timp
Coloana Firii

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica