www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Adevărul triumfând
Geneza II
Abisul la Răscruce
Matricea Timpului
Arena Timpului I
Fatalitate
Perpetuarea Firescului
Prietenie
Echitate
Izvorul Sinelui
Privire în Timp I
Arena Timpului II
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Seară de Mai
Coloana Firii
Vis de la Vlădila
Geneza I
Gânditorul
Cunună Sinelui
Neant însufleţit
Fericitul Prag
Roata Vieţii
Armonie II
Naşterea unui Eu
Elan
Înălţare
Trup şi Suflet
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Paşi de Copil
Elegie
Orizonturi Verticale
Înţelepciune
Ram de Speranţă
Bucuria Vieţii
Zbor către Sine
Demnitate
Destine
Rugăciune
Armonie I
Eseu despre Veşnicie
Pasărea Phoenix
Regăsire
Nod Gordian
Luceafărul visând
Visare
Fiinţă şi Timp
Marele Orizont
Timpul în Timp
Eseu despre Fiinţă

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica