www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fiinţă şi Timp
Neant însufleţit
Izvorul Sinelui
Paşi de Copil
Înălţare
Arena Timpului II
Naşterea unui Eu
Prietenie
Elegie
Privire în Timp I
Marele Orizont
Luceafărul visând
Coloana Firii
Armonie II
Pasărea Phoenix
Abisul la Răscruce
Seară de Mai
Destine
Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Ram de Speranţă
Adevărul triumfând
Gânditorul
Armonie I
Eseu despre Fiinţă
Elogiu Sinelui
Regăsire
Înţelepciune
Trup şi Suflet
Arena Timpului I
Fericitul Prag
Jocul ielelor
Elan
Rugăciune
Nod Gordian
Demnitate
Fatalitate
Bucuria Vieţii
Zbor către Sine
Eseu despre Veşnicie
Vis de la Vlădila
Visare
Geneza II
Geneza I
Echitate
Orizonturi Verticale
Roata Vieţii
Timpul în Timp
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Matricea Timpului

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica