www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Înţelepciune
Naşterea unui Eu
Zbor către Sine
Elogiu Sinelui
Regăsire
Visare
Matricea Timpului
Geneza I
Rugăciune
Armonie I
Privire în Timp I
Perpetuarea Firescului
Coloana Firii
Arena Timpului II
Adevărul triumfând
Timpul în Timp
Cunună Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Ram de Speranţă
Armonie II
Neant însufleţit
Fericitul Prag
Înălţare
Fatalitate
Vis de la Vlădila
Izvorul Sinelui
Nod Gordian
Gânditorul
Seară de Mai
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Pasărea Phoenix
Eseu despre Veşnicie
Destine
Jocul ielelor
Luceafărul visând
Fiinţă şi Timp
Bucuria Vieţii
Elegie
Paşi de Copil
Prietenie
Geneza II
Roata Vieţii
Orizonturi Verticale
Marele Orizont
Trup şi Suflet
Elan
Demnitate
Arena Timpului I
Echitate
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Album-vol I
Page under construction

See section You can have...