www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Paşi de Copil
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Marele Orizont
Nod Gordian
Privire în Timp I
Elegie
Cunună Sinelui
Rugăciune
Zbor către Sine
Demnitate
Elogiu Sinelui
Neant însufleţit
Arena Timpului II
Coloana Firii
Trup şi Suflet
Timpul în Timp
Pasărea Phoenix
Înţelepciune
Armonie I
Destine
Seară de Mai
Ram de Speranţă
Fericitul Prag
Geneza I
Arena Timpului I
Orizonturi Verticale
Fatalitate
Eseu despre Veşnicie
Abisul la Răscruce
Naşterea unui Eu
Elan
Jocul ielelor
Înălţare
Visare
Roata Vieţii
Gânditorul
Geneza II
Vis de la Vlădila
Fiinţă şi Timp
Armonie II
Luceafărul visând
Matricea Timpului
Regăsire
Eseu despre Fiinţă
Prietenie
Adevărul triumfând
Echitate
Bucuria Vieţii
Perpetuarea Firescului
Izvorul Sinelui

Download banner
Download wallpapers
Album-vol I
Page under construction

See section You can have...