www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Abisul la Răscruce
Vis de la Vlădila
Gânditorul
Fatalitate
Perpetuarea Firescului
Armonie II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Echitate
Prietenie
Arena Timpului II
Geneza II
Demnitate
Izvorul Sinelui
Marele Orizont
Roata Vieţii
Luceafărul visând
Rugăciune
Fericitul Prag
Regăsire
Eseu despre Veşnicie
Coloana Firii
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Seară de Mai
Orizonturi Verticale
Geneza I
Timpul în Timp
Naşterea unui Eu
Zbor către Sine
Visare
Armonie I
Matricea Timpului
Înălţare
Destine
Paşi de Copil
Eseu despre Fiinţă
Privire în Timp I
Înţelepciune
Ram de Speranţă
Adevărul triumfând
Arena Timpului I
Trup şi Suflet
Fiinţă şi Timp
Bucuria Vieţii
Cunună Sinelui
Nod Gordian
Elan
Elegie
Pasărea Phoenix
Neant însufleţit

Download banner
Download wallpapers
Album-vol I
Page under construction

See section You can have...