www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Elogiu Sinelui
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Vis de la Vlădila
Înălţare
Ram de Speranţă
Orizonturi Verticale
Rugăciune
Izvorul Sinelui
Eseu despre Veşnicie
Armonie II
Cunună Sinelui
Privire în Timp I
Trup şi Suflet
Coloana Firii
Luceafărul visând
Echitate
Fiinţă şi Timp
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Bucuria Vieţii
Arena Timpului I
Elegie
Geneza I
Regăsire
Elan
Abisul la Răscruce
Înţelepciune
Armonie I
Roata Vieţii
Demnitate
Arena Timpului II
Seară de Mai
Fatalitate
Matricea Timpului
Jocul ielelor
Fericitul Prag
Perpetuarea Firescului
Timpul în Timp
Naşterea unui Eu
Eseu despre Fiinţă
Geneza II
Adevărul triumfând
Prietenie
Paşi de Copil
Nod Gordian
Marele Orizont
Destine
Visare
Neant însufleţit
Zbor către Sine

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!