www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Vis de la Vlădila
Naşterea unui Eu
Fatalitate
Destine
Cunună Sinelui
Arena Timpului II
Geneza II
Elegie
Elan
Perpetuarea Firescului
Timpul în Timp
Pasărea Phoenix
Armonie I
Roata Vieţii
Fiinţă şi Timp
Echitate
Eseu despre Veşnicie
Regăsire
Rugăciune
Demnitate
Visare
Trup şi Suflet
Matricea Timpului
Arena Timpului I
Jocul ielelor
Înţelepciune
Coloana Firii
Armonie II
Înălţare
Marele Orizont
Fericitul Prag
Eseu despre Fiinţă
Elogiu Sinelui
Nod Gordian
Gânditorul
Geneza I
Neant însufleţit
Ram de Speranţă
Prietenie
Privire în Timp I
Seară de Mai
Paşi de Copil
Orizonturi Verticale
Adevărul triumfând
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Izvorul Sinelui
Zbor către Sine
Luceafărul visând
Bucuria Vieţii
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!