www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Seară de Mai
Orizonturi Verticale
Ram de Speranţă
Elegie
Geneza II
Roata Vieţii
Vis de la Vlădila
Paşi de Copil
Zbor către Sine
Timpul în Timp
Echitate
Neant însufleţit
Marele Orizont
Perpetuarea Firescului
Armonie I
Trup şi Suflet
Jocul ielelor
Elan
Naşterea unui Eu
Geneza I
Fiinţă şi Timp
Gânditorul
Armonie II
Luceafărul visând
Eseu despre Veşnicie
Fatalitate
Nod Gordian
Elogiu Sinelui
Visare
Bucuria Vieţii
Demnitate
Rugăciune
Destine
Regăsire
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Pasărea Phoenix
Înălţare
Adevărul triumfând
Cunună Sinelui
Abisul la Răscruce
Eseu despre Fiinţă
Fericitul Prag
Arena Timpului I
Prietenie
Izvorul Sinelui
Privire în Timp I
Matricea Timpului
Arena Timpului II
Înţelepciune
Coloana Firii

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!