www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Cunună Sinelui
Jocul ielelor
Vis de la Vlădila
Geneza I
Privire în Timp I
Echitate
Înţelepciune
Roata Vieţii
Destine
Timpul în Timp
Seară de Mai
Regăsire
Luceafărul visând
Fatalitate
Paşi de Copil
Armonie II
Ram de Speranţă
Coloana Firii
Armonie I
Pasărea Phoenix
Arena Timpului I
Neant însufleţit
Marele Orizont
Prietenie
Nod Gordian
Fiinţă şi Timp
Perpetuarea Firescului
Gânditorul
Elan
Izvorul Sinelui
Visare
Fericitul Prag
Elegie
Arena Timpului II
Geneza II
Zbor către Sine
Elogiu Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Abisul la Răscruce
Rugăciune
Eseu despre Veşnicie
Naşterea unui Eu
Demnitate
Adevărul triumfând
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Orizonturi Verticale
Bucuria Vieţii
Înălţare
Trup şi Suflet
Matricea Timpului

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...