www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Rugăciune
Geneza I
Ram de Speranţă
Armonie II
Elogiu Sinelui
Vis de la Vlădila
Fatalitate
Elan
Naşterea unui Eu
Gânditorul
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului I
Înălţare
Destine
Fericitul Prag
Geneza II
Trup şi Suflet
Adevărul triumfând
Roata Vieţii
Luceafărul visând
Echitate
Visare
Bucuria Vieţii
Nod Gordian
Timpul în Timp
Abisul la Răscruce
Fiinţă şi Timp
Cunună Sinelui
Marele Orizont
Matricea Timpului
Seară de Mai
Regăsire
Demnitate
Izvorul Sinelui
Prietenie
Înţelepciune
Eseu despre Fiinţă
Neant însufleţit
Paşi de Copil
Armonie I
Coloana Firii
Orizonturi Verticale
Pasărea Phoenix
Privire în Timp I
Perpetuarea Firescului
Arena Timpului II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Elegie
Zbor către Sine
Jocul ielelor

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...