www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Elogiu Sinelui
Orizonturi Verticale
Izvorul Sinelui
Marele Orizont
Regăsire
Elegie
Înţelepciune
Matricea Timpului
Demnitate
Neant însufleţit
Coloana Firii
Destine
Arena Timpului II
Perpetuarea Firescului
Timpul în Timp
Geneza II
Geneza I
Cunună Sinelui
Fericitul Prag
Seară de Mai
Gânditorul
Bucuria Vieţii
Privire în Timp I
Armonie II
Ram de Speranţă
Armonie I
Eseu despre Fiinţă
Nod Gordian
Luceafărul visând
Adevărul triumfând
Visare
Elan
Zbor către Sine
Rugăciune
Paşi de Copil
Fiinţă şi Timp
Prietenie
Pasărea Phoenix
Înălţare
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului I
Naşterea unui Eu
Trup şi Suflet
Fatalitate
Roata Vieţii
Abisul la Răscruce
Jocul ielelor
Echitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Vis de la Vlădila

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...