www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Adevărul triumfând
Coloana Firii
Eseu despre Fiinţă
Demnitate
Vis de la Vlădila
Gânditorul
Abisul la Răscruce
Ram de Speranţă
Perpetuarea Firescului
Rugăciune
Regăsire
Eseu despre Veşnicie
Echitate
Armonie II
Elan
Destine
Elogiu Sinelui
Înălţare
Arena Timpului I
Cunună Sinelui
Pasărea Phoenix
Bucuria Vieţii
Luceafărul visând
Arena Timpului II
Seară de Mai
Neant însufleţit
Trup şi Suflet
Prietenie
Geneza I
Geneza II
Matricea Timpului
Înţelepciune
Naşterea unui Eu
Visare
Nod Gordian
Privire în Timp I
Marele Orizont
Fiinţă şi Timp
Izvorul Sinelui
Armonie I
Jocul ielelor
Orizonturi Verticale
Fericitul Prag
Fatalitate
Elegie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Timpul în Timp
Zbor către Sine
Paşi de Copil
Roata Vieţii

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...