www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Destine
Elogiu Sinelui
Naşterea unui Eu
Coloana Firii
Ram de Speranţă
Pasărea Phoenix
Geneza II
Demnitate
Eseu despre Fiinţă
Arena Timpului I
Neant însufleţit
Privire în Timp I
Luceafărul visând
Matricea Timpului
Zbor către Sine
Armonie I
Vis de la Vlădila
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Înţelepciune
Bucuria Vieţii
Geneza I
Timpul în Timp
Elegie
Nod Gordian
Cunună Sinelui
Înălţare
Fatalitate
Adevărul triumfând
Elan
Regăsire
Eseu despre Veşnicie
Paşi de Copil
Visare
Marele Orizont
Trup şi Suflet
Seară de Mai
Gânditorul
Rugăciune
Izvorul Sinelui
Prietenie
Perpetuarea Firescului
Roata Vieţii
Echitate
Fericitul Prag
Armonie II
Jocul ielelor
Abisul la Răscruce
Fiinţă şi Timp

Download banner
Download wallpapers
Contact

Your message can be sent to me through:

- e-mail contact@augustintenea.com
- online, filling the following form:


First and Last Name  *
Locality, country
Telephon
E-mail  *
Message  *
Validation code
   The fields marked with * are mandatory.