www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Echitate
Coloana Firii
Prietenie
Ram de Speranţă
Naşterea unui Eu
Pasărea Phoenix
Regăsire
Abisul la Răscruce
Paşi de Copil
Elan
Înălţare
Rugăciune
Fericitul Prag
Fiinţă şi Timp
Jocul ielelor
Cunună Sinelui
Timpul în Timp
Seară de Mai
Marele Orizont
Fatalitate
Bucuria Vieţii
Privire în Timp I
Neant însufleţit
Izvorul Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Demnitate
Perpetuarea Firescului
Matricea Timpului
Arena Timpului I
Orizonturi Verticale
Visare
Zbor către Sine
Vis de la Vlădila
Elegie
Înţelepciune
Arena Timpului II
Nod Gordian
Geneza I
Geneza II
Adevărul triumfând
Eseu despre Veşnicie
Gânditorul
Luceafărul visând
Destine
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Armonie I
Elogiu Sinelui
Roata Vieţii
Trup şi Suflet
Armonie II

Download banner
Download wallpapers
Contact

Your message can be sent to me through:

- e-mail contact@augustintenea.com
- online, filling the following form:


First and Last Name  *
Locality, country
Telephon
E-mail  *
Message  *
Validation code
   The fields marked with * are mandatory.