www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Geneza II
Vis de la Vlădila
Seară de Mai
Destine
Armonie II
Matricea Timpului
Regăsire
Armonie I
Înţelepciune
Elogiu Sinelui
Naşterea unui Eu
Cunună Sinelui
Elegie
Perpetuarea Firescului
Fericitul Prag
Elan
Visare
Roata Vieţii
Fatalitate
Rugăciune
Geneza I
Nod Gordian
Privire în Timp I
Bucuria Vieţii
Timpul în Timp
Marele Orizont
Izvorul Sinelui
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Orizonturi Verticale
Înălţare
Paşi de Copil
Arena Timpului II
Luceafărul visând
Gânditorul
Ram de Speranţă
Abisul la Răscruce
Eseu despre Fiinţă
Demnitate
Eseu despre Veşnicie
Adevărul triumfând
Trup şi Suflet
Neant însufleţit
Coloana Firii
Echitate
Jocul ielelor
Arena Timpului I
Fiinţă şi Timp
Pasărea Phoenix
Zbor către Sine
Prietenie

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...