www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Echitate
Fericitul Prag
Arena Timpului II
Armonie II
Perpetuarea Firescului
Pasărea Phoenix
Visare
Adevărul triumfând
Vis de la Vlădila
Înălţare
Jocul ielelor
Orizonturi Verticale
Armonie I
Marele Orizont
Arena Timpului I
Eseu despre Fiinţă
Cunună Sinelui
Nod Gordian
Elegie
Înţelepciune
Geneza II
Matricea Timpului
Fatalitate
Demnitate
Luceafărul visând
Naşterea unui Eu
Elan
Bucuria Vieţii
Regăsire
Neant însufleţit
Fiinţă şi Timp
Izvorul Sinelui
Geneza I
Coloana Firii
Trup şi Suflet
Seară de Mai
Roata Vieţii
Rugăciune
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Paşi de Copil
Ram de Speranţă
Timpul în Timp
Abisul la Răscruce
Prietenie
Zbor către Sine
Privire în Timp I
Elogiu Sinelui
Eseu despre Veşnicie
Gânditorul
Destine

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...