www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Geneza II
Paşi de Copil
Destine
Elegie
Vis de la Vlădila
Izvorul Sinelui
Armonie I
Geneza I
Coloana Firii
Eseu despre Veşnicie
Timpul în Timp
Bucuria Vieţii
Înălţare
Zbor către Sine
Jocul ielelor
Trup şi Suflet
Abisul la Răscruce
Elogiu Sinelui
Neant însufleţit
Fericitul Prag
Roata Vieţii
Privire în Timp I
Rugăciune
Matricea Timpului
Eseu despre Fiinţă
Ram de Speranţă
Elan
Naşterea unui Eu
Pasărea Phoenix
Cunună Sinelui
Regăsire
Gânditorul
Demnitate
Orizonturi Verticale
Arena Timpului I
Adevărul triumfând
Arena Timpului II
Visare
Marele Orizont
Seară de Mai
Echitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Prietenie
Armonie II
Fiinţă şi Timp
Perpetuarea Firescului
Înţelepciune
Nod Gordian
Luceafărul visând
Fatalitate

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...