www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Eseu despre Veşnicie
Eseu despre Fiinţă
Prietenie
Marele Orizont
Privire în Timp I
Bucuria Vieţii
Visare
Gânditorul
Zbor către Sine
Seară de Mai
Elogiu Sinelui
Paşi de Copil
Fericitul Prag
Nod Gordian
Roata Vieţii
Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Izvorul Sinelui
Geneza I
Înălţare
Destine
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Abisul la Răscruce
Neant însufleţit
Armonie I
Pasărea Phoenix
Elan
Fiinţă şi Timp
Ram de Speranţă
Armonie II
Arena Timpului I
Demnitate
Fatalitate
Geneza II
Luceafărul visând
Timpul în Timp
Elegie
Arena Timpului II
Rugăciune
Coloana Firii
Naşterea unui Eu
Adevărul triumfând
Trup şi Suflet
Orizonturi Verticale
Regăsire
Înţelepciune
Echitate
Jocul ielelor
Vis de la Vlădila
Matricea Timpului

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...