www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Perpetuarea Firescului
Bucuria Vieţii
Pasărea Phoenix
Arena Timpului I
Timpul în Timp
Coloana Firii
Echitate
Orizonturi Verticale
Fericitul Prag
Elan
Fiinţă şi Timp
Destine
Adevărul triumfând
Nod Gordian
Prietenie
Privire în Timp I
Visare
Abisul la Răscruce
Gânditorul
Fatalitate
Matricea Timpului
Elegie
Izvorul Sinelui
Neant însufleţit
Rugăciune
Vis de la Vlădila
Zbor către Sine
Naşterea unui Eu
Trup şi Suflet
Regăsire
Eseu despre Veşnicie
Geneza I
Marele Orizont
Paşi de Copil
Arena Timpului II
Demnitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Înţelepciune
Luceafărul visând
Înălţare
Elogiu Sinelui
Cunună Sinelui
Ram de Speranţă
Roata Vieţii
Jocul ielelor
Armonie I
Armonie II
Seară de Mai
Geneza II
Eseu despre Fiinţă

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...