www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ din marea metaforă... din marea pictură... din marea rostire a lumii ~
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Orizonturi Verticale
Demnitate
Prietenie
Adevărul triumfând
Izvorul Sinelui
Arena Timpului I
Echitate
Bucuria Vieţii
Gânditorul
Destine
Seară de Mai
Pasărea Phoenix
Marele Orizont
Eseu despre Veşnicie
Coloana Firii
Ram de Speranţă
Armonie II
Înălţare
Neant însufleţit
Înţelepciune
Geneza I
Armonie I
Privire în Timp I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Cunună Sinelui
Regăsire
Elegie
Nod Gordian
Rugăciune
Fatalitate
Naşterea unui Eu
Roata Vieţii
Paşi de Copil
Perpetuarea Firescului
Abisul la Răscruce
Eseu despre Fiinţă
Zbor către Sine
Elan
Timpul în Timp
Geneza II
Vis de la Vlădila
Fericitul Prag
Fiinţă şi Timp
Arena Timpului II
Trup şi Suflet
Visare
Elogiu Sinelui
Matricea Timpului
Jocul ielelor
Luceafărul visând

Download banner
Download wallpapers
Termeni şi condiţii de utilizare a www.augustintenea.com

Ultima modificate a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare a www.augustintenea.com
a avut loc la data de: 15.Iunie.2011!

Utilizaţi prezentul Website doar dacă sunteţi, în totalitate, de acord cu următoarele:

- aceşti Termeni şi Condiţii echivalează cu un contract legal încheiat între dumneavoastră în calitate de utilizator – utilizator al site-ului este orice persoană care accesează, în orice mod, site-ul – şi deţinătorul de drept al prezentului Website: cetăţeanul român Ţenea Augustin, domiciliat în municipiul Craiova, Republica România;

- prezentul Website este pus la dispoziţia utilizatorilor "aşa cum este", fapt ce echivalează cu aceea că: utilizatorul îşi asumă şi acceptă să suporte în totalitate orice fel de daune care, pentru sine sau pentru altul/alţii prin intermediul său, ar putea rezulta din ori în legătură cu utilizarea prezentului Website sau a oricăror altor Site-uri către care www.augustintenea.com are orice fel de legătură specifică internetului;

- mesajului trimis conform secţiunii "Opinii" trebuie să aparţină exclusiv utilizatorului-expeditor, care acceptă totodată ca: integral sau parţial, conţinutul mesajul său să fie oricând şi în orice mod făcut public - inclusiv prin postarea în cadrul prezentului Website - fără a i se datora ceva şi cu sau fără specificarea, în tot sau în parte, a datelor sale personale pe care le-a menţionat explicit sau nu… nume, prenume, profesie, localitatea de domiciliu sau reşedinţă, ţara etc.;

- soluţionarea oricărui eventual litigiu apărut ca urmare a utilizării, în orice mod, a prezentului Website - www.augustintenea.com - se va face exclusiv conform legislaţiei române, la instanţa de judecată competentă din municipiul Craiova, Republica România;

- utilizarea, în orice mod, a imaginilor sau a textelor prezentate şi prin intermediul www.augustintenea.com se face doar cu respectarea legislaţiei române privind drepturile de autor;

- proprietarul Website-ului www.augustintenea.com îşi rezervă dreptul de a-i aduce orice modificare, inclusiv acestor termeni şi condiţii, fără vreo notificare prealabilă în acest sens a utilizatorilor;