www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Echitate
Geneza I
Seară de Mai
Abisul la Răscruce
Orizonturi Verticale
Demnitate
Geneza II
Fatalitate
Bucuria Vieţii
Arena Timpului II
Coloana Firii
Nod Gordian
Zbor către Sine
Izvorul Sinelui
Ram de Speranţă
Trup şi Suflet
Înţelepciune
Armonie II
Matricea Timpului
Timpul în Timp
Arena Timpului I
Destine
Elan
Rugăciune
Pasărea Phoenix
Luceafărul visând
Privire în Timp I
Prietenie
Înălţare
Fiinţă şi Timp
Naşterea unui Eu
Jocul ielelor
Marele Orizont
Paşi de Copil
Armonie I
Cunună Sinelui
Regăsire
Roata Vieţii
Elogiu Sinelui
Fericitul Prag
Adevărul triumfând
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Perpetuarea Firescului
Visare
Elegie
Neant însufleţit
Gânditorul
Eseu despre Veşnicie
Eseu despre Fiinţă
Vis de la Vlădila

Download banner
Download wallpapers
Paintings
Page under construction