www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Perpetuarea Firescului
Bucuria Vieţii
Orizonturi Verticale
Luceafărul visând
Pasărea Phoenix
Abisul la Răscruce
Elogiu Sinelui
Neant însufleţit
Fericitul Prag
Paşi de Copil
Privire în Timp I
Armonie I
Seară de Mai
Regăsire
Trup şi Suflet
Timpul în Timp
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Elan
Nod Gordian
Marele Orizont
Jocul ielelor
Cunună Sinelui
Izvorul Sinelui
Naşterea unui Eu
Echitate
Arena Timpului II
Geneza I
Fatalitate
Vis de la Vlădila
Înţelepciune
Gânditorul
Prietenie
Roata Vieţii
Ram de Speranţă
Eseu despre Veşnicie
Visare
Coloana Firii
Destine
Eseu despre Fiinţă
Adevărul triumfând
Armonie II
Zbor către Sine
Înălţare
Matricea Timpului
Demnitate
Fiinţă şi Timp
Arena Timpului I
Elegie
Rugăciune
Geneza II

Download banner
Download wallpapers
Paintings
Page under construction