www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Timpul în Timp
Orizonturi Verticale
Echitate
Roata Vieţii
Luceafărul visând
Prietenie
Abisul la Răscruce
Înălţare
Coloana Firii
Arena Timpului II
Paşi de Copil
Adevărul triumfând
Nod Gordian
Destine
Ram de Speranţă
Perpetuarea Firescului
Geneza I
Visare
Matricea Timpului
Izvorul Sinelui
Gânditorul
Demnitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Seară de Mai
Cunună Sinelui
Elan
Neant însufleţit
Bucuria Vieţii
Trup şi Suflet
Marele Orizont
Zbor către Sine
Regăsire
Înţelepciune
Eseu despre Veşnicie
Vis de la Vlădila
Armonie I
Privire în Timp I
Jocul ielelor
Elogiu Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Fiinţă şi Timp
Naşterea unui Eu
Pasărea Phoenix
Fatalitate
Geneza II
Elegie
Arena Timpului I
Fericitul Prag
Rugăciune
Armonie II

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...