www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Privire în Timp I
Destine
Geneza II
Cunună Sinelui
Arena Timpului I
Orizonturi Verticale
Bucuria Vieţii
Coloana Firii
Rugăciune
Matricea Timpului
Seară de Mai
Naşterea unui Eu
Fatalitate
Pasărea Phoenix
Înălţare
Fiinţă şi Timp
Zbor către Sine
Paşi de Copil
Jocul ielelor
Fericitul Prag
Elegie
Trup şi Suflet
Izvorul Sinelui
Gânditorul
Nod Gordian
Ram de Speranţă
Elan
Înţelepciune
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Eseu despre Veşnicie
Neant însufleţit
Visare
Marele Orizont
Adevărul triumfând
Luceafărul visând
Abisul la Răscruce
Arena Timpului II
Geneza I
Armonie I
Demnitate
Vis de la Vlădila
Elogiu Sinelui
Perpetuarea Firescului
Roata Vieţii
Timpul în Timp
Echitate
Armonie II
Eseu despre Fiinţă
Regăsire
Prietenie

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...