www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Arena Timpului II
Rugăciune
Adevărul triumfând
Regăsire
Elogiu Sinelui
Orizonturi Verticale
Fericitul Prag
Timpul în Timp
Înălţare
Roata Vieţii
Gânditorul
Armonie II
Elan
Abisul la Răscruce
Pasărea Phoenix
Înţelepciune
Jocul ielelor
Arena Timpului I
Elegie
Marele Orizont
Neant însufleţit
Vis de la Vlădila
Matricea Timpului
Prietenie
Nod Gordian
Eseu despre Fiinţă
Cunună Sinelui
Demnitate
Fatalitate
Destine
Geneza I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Veşnicie
Zbor către Sine
Visare
Paşi de Copil
Perpetuarea Firescului
Armonie I
Naşterea unui Eu
Privire în Timp I
Coloana Firii
Seară de Mai
Ram de Speranţă
Bucuria Vieţii
Trup şi Suflet
Luceafărul visând
Geneza II
Echitate
Izvorul Sinelui

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...