www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Înălţare
Destine
Zbor către Sine
Regăsire
Armonie II
Visare
Fatalitate
Pasărea Phoenix
Prietenie
Neant însufleţit
Timpul în Timp
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Arena Timpului I
Fericitul Prag
Trup şi Suflet
Luceafărul visând
Arena Timpului II
Cunună Sinelui
Echitate
Abisul la Răscruce
Marele Orizont
Vis de la Vlădila
Coloana Firii
Eseu despre Veşnicie
Izvorul Sinelui
Seară de Mai
Demnitate
Elegie
Matricea Timpului
Elan
Rugăciune
Naşterea unui Eu
Adevărul triumfând
Paşi de Copil
Nod Gordian
Armonie I
Geneza II
Bucuria Vieţii
Gânditorul
Perpetuarea Firescului
Eseu despre Fiinţă
Roata Vieţii
Geneza I
Orizonturi Verticale
Elogiu Sinelui
Ram de Speranţă
Privire în Timp I
Jocul ielelor
Înţelepciune
Fiinţă şi Timp

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...