www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Arena Timpului II
Visare
Cunună Sinelui
Elogiu Sinelui
Paşi de Copil
Fericitul Prag
Ram de Speranţă
Timpul în Timp
Coloana Firii
Demnitate
Roata Vieţii
Prietenie
Regăsire
Vis de la Vlădila
Neant însufleţit
Izvorul Sinelui
Luceafărul visând
Privire în Timp I
Naşterea unui Eu
Fatalitate
Abisul la Răscruce
Nod Gordian
Elan
Elegie
Gânditorul
Armonie I
Arena Timpului I
Destine
Jocul ielelor
Înţelepciune
Geneza I
Eseu despre Fiinţă
Eseu despre Veşnicie
Geneza II
Fiinţă şi Timp
Trup şi Suflet
Rugăciune
Echitate
Seară de Mai
Adevărul triumfând
Înălţare
Pasărea Phoenix
Orizonturi Verticale
Zbor către Sine
Marele Orizont
Perpetuarea Firescului
Matricea Timpului
Bucuria Vieţii
Armonie II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...