www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Seară de Mai
Paşi de Copil
Nod Gordian
Jocul ielelor
Elogiu Sinelui
Demnitate
Perpetuarea Firescului
Geneza I
Rugăciune
Prietenie
Cunună Sinelui
Timpul în Timp
Echitate
Elan
Visare
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Fiinţă
Arena Timpului I
Gânditorul
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Înălţare
Roata Vieţii
Zbor către Sine
Abisul la Răscruce
Elegie
Regăsire
Adevărul triumfând
Armonie II
Luceafărul visând
Ram de Speranţă
Înţelepciune
Vis de la Vlădila
Coloana Firii
Pasărea Phoenix
Bucuria Vieţii
Fatalitate
Marele Orizont
Geneza II
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Neant însufleţit
Fericitul Prag
Trup şi Suflet
Eseu despre Veşnicie
Izvorul Sinelui
Naşterea unui Eu
Privire în Timp I
Destine
Matricea Timpului
Armonie I

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...