www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Timpul în Timp
Luceafărul visând
Bucuria Vieţii
Jocul ielelor
Seară de Mai
Pasărea Phoenix
Prietenie
Visare
Destine
Roata Vieţii
Înălţare
Trup şi Suflet
Cunună Sinelui
Abisul la Răscruce
Fiinţă şi Timp
Nod Gordian
Matricea Timpului
Marele Orizont
Zbor către Sine
Fericitul Prag
Gânditorul
Ram de Speranţă
Privire în Timp I
Demnitate
Paşi de Copil
Armonie II
Elan
Eseu despre Veşnicie
Geneza I
Echitate
Înţelepciune
Eseu despre Fiinţă
Arena Timpului I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Neant însufleţit
Elogiu Sinelui
Coloana Firii
Naşterea unui Eu
Izvorul Sinelui
Adevărul triumfând
Elegie
Vis de la Vlădila
Perpetuarea Firescului
Regăsire
Geneza II
Rugăciune
Arena Timpului II
Armonie I
Orizonturi Verticale
Fatalitate

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...