www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Vis de la Vlădila
Timpul în Timp
Prietenie
Visare
Regăsire
Fericitul Prag
Paşi de Copil
Geneza II
Roata Vieţii
Adevărul triumfând
Eseu despre Fiinţă
Geneza I
Eseu despre Veşnicie
Marele Orizont
Arena Timpului II
Privire în Timp I
Elegie
Fiinţă şi Timp
Înţelepciune
Jocul ielelor
Gânditorul
Seară de Mai
Armonie I
Zbor către Sine
Arena Timpului I
Fatalitate
Pasărea Phoenix
Elogiu Sinelui
Ram de Speranţă
Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Armonie II
Nod Gordian
Orizonturi Verticale
Bucuria Vieţii
Matricea Timpului
Luceafărul visând
Naşterea unui Eu
Coloana Firii
Trup şi Suflet
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Neant însufleţit
Izvorul Sinelui
Echitate
Elan
Destine
Rugăciune
Înălţare
Demnitate
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...