www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Arena Timpului II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Elegie
Coloana Firii
Fiinţă şi Timp
Înţelepciune
Geneza II
Matricea Timpului
Cunună Sinelui
Elan
Jocul ielelor
Fericitul Prag
Pasărea Phoenix
Trup şi Suflet
Ram de Speranţă
Abisul la Răscruce
Visare
Zbor către Sine
Marele Orizont
Destine
Luceafărul visând
Bucuria Vieţii
Prietenie
Armonie II
Geneza I
Arena Timpului I
Înălţare
Izvorul Sinelui
Naşterea unui Eu
Eseu despre Fiinţă
Rugăciune
Echitate
Nod Gordian
Roata Vieţii
Paşi de Copil
Timpul în Timp
Perpetuarea Firescului
Demnitate
Neant însufleţit
Eseu despre Veşnicie
Gânditorul
Elogiu Sinelui
Privire în Timp I
Adevărul triumfând
Vis de la Vlădila
Fatalitate
Orizonturi Verticale
Seară de Mai
Armonie I
Regăsire

Download banner
Download wallpapers
Album-vol I
Page under construction

See section You can have...