www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Geneza II
Fericitul Prag
Gânditorul
Zbor către Sine
Nod Gordian
Fatalitate
Fiinţă şi Timp
Rugăciune
Abisul la Răscruce
Perpetuarea Firescului
Regăsire
Timpul în Timp
Bucuria Vieţii
Înălţare
Paşi de Copil
Seară de Mai
Prietenie
Privire în Timp I
Geneza I
Orizonturi Verticale
Pasărea Phoenix
Marele Orizont
Demnitate
Înţelepciune
Elogiu Sinelui
Armonie II
Neant însufleţit
Armonie I
Eseu despre Veşnicie
Luceafărul visând
Echitate
Visare
Elegie
Matricea Timpului
Eseu despre Fiinţă
Cunună Sinelui
Izvorul Sinelui
Ram de Speranţă
Elan
Coloana Firii
Roata Vieţii
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Destine
Vis de la Vlădila
Trup şi Suflet
Arena Timpului II
Arena Timpului I
Jocul ielelor
Adevărul triumfând
Naşterea unui Eu

Download banner
Download wallpapers
Album-vol I
Page under construction

See section You can have...