www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Marele Orizont
Timpul în Timp
Echitate
Gânditorul
Ram de Speranţă
Elogiu Sinelui
Zbor către Sine
Pasărea Phoenix
Abisul la Răscruce
Vis de la Vlădila
Matricea Timpului
Elan
Privire în Timp I
Bucuria Vieţii
Seară de Mai
Fericitul Prag
Trup şi Suflet
Neant însufleţit
Geneza II
Regăsire
Roata Vieţii
Demnitate
Fatalitate
Înţelepciune
Elegie
Visare
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Naşterea unui Eu
Arena Timpului II
Destine
Izvorul Sinelui
Geneza I
Eseu despre Fiinţă
Adevărul triumfând
Prietenie
Perpetuarea Firescului
Armonie II
Armonie I
Rugăciune
Paşi de Copil
Arena Timpului I
Eseu despre Veşnicie
Înălţare
Cunună Sinelui
Jocul ielelor
Luceafărul visând
Nod Gordian
Fiinţă şi Timp
Orizonturi Verticale
Coloana Firii

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica