www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Regăsire
Perpetuarea Firescului
Timpul în Timp
Înţelepciune
Armonie I
Destine
Elegie
Orizonturi Verticale
Elan
Coloana Firii
Cunună Sinelui
Fiinţă şi Timp
Izvorul Sinelui
Trup şi Suflet
Rugăciune
Naşterea unui Eu
Geneza II
Prietenie
Armonie II
Ram de Speranţă
Jocul ielelor
Paşi de Copil
Neant însufleţit
Geneza I
Elogiu Sinelui
Bucuria Vieţii
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului II
Vis de la Vlădila
Demnitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Seară de Mai
Echitate
Marele Orizont
Fatalitate
Înălţare
Adevărul triumfând
Eseu despre Fiinţă
Roata Vieţii
Abisul la Răscruce
Gânditorul
Matricea Timpului
Visare
Fericitul Prag
Luceafărul visând
Zbor către Sine
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Arena Timpului I
Privire în Timp I

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica