www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Luceafărul visând
Paşi de Copil
Privire în Timp I
Rugăciune
Geneza II
Pasărea Phoenix
Vis de la Vlădila
Adevărul triumfând
Roata Vieţii
Trup şi Suflet
Fatalitate
Bucuria Vieţii
Armonie I
Eseu despre Veşnicie
Prietenie
Elogiu Sinelui
Geneza I
Regăsire
Înţelepciune
Cunună Sinelui
Fericitul Prag
Destine
Arena Timpului I
Înălţare
Gânditorul
Fiinţă şi Timp
Nod Gordian
Elegie
Orizonturi Verticale
Elan
Naşterea unui Eu
Ram de Speranţă
Neant însufleţit
Eseu despre Fiinţă
Zbor către Sine
Armonie II
Perpetuarea Firescului
Coloana Firii
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Matricea Timpului
Seară de Mai
Demnitate
Jocul ielelor
Abisul la Răscruce
Marele Orizont
Arena Timpului II
Izvorul Sinelui
Echitate
Timpul în Timp
Visare

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica