www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Eseu despre Fiinţă
Visare
Trup şi Suflet
Elegie
Coloana Firii
Timpul în Timp
Armonie I
Vis de la Vlădila
Gânditorul
Elan
Fiinţă şi Timp
Nod Gordian
Înălţare
Arena Timpului II
Ram de Speranţă
Matricea Timpului
Geneza II
Seară de Mai
Fericitul Prag
Izvorul Sinelui
Naşterea unui Eu
Adevărul triumfând
Fatalitate
Abisul la Răscruce
Prietenie
Destine
Demnitate
Cunună Sinelui
Echitate
Paşi de Copil
Zbor către Sine
Privire în Timp I
Orizonturi Verticale
Bucuria Vieţii
Arena Timpului I
Perpetuarea Firescului
Regăsire
Jocul ielelor
Marele Orizont
Roata Vieţii
Neant însufleţit
Geneza I
Elogiu Sinelui
Armonie II
Înţelepciune
Eseu despre Veşnicie
Pasărea Phoenix
Rugăciune
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Luceafărul visând

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!