www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fiinţă şi Timp
Coloana Firii
Armonie II
Ram de Speranţă
Trup şi Suflet
Fericitul Prag
Geneza I
Izvorul Sinelui
Elan
Jocul ielelor
Armonie I
Zbor către Sine
Naşterea unui Eu
Demnitate
Marele Orizont
Eseu despre Veşnicie
Vis de la Vlădila
Arena Timpului I
Destine
Adevărul triumfând
Gânditorul
Visare
Timpul în Timp
Matricea Timpului
Echitate
Bucuria Vieţii
Neant însufleţit
Înălţare
Eseu despre Fiinţă
Prietenie
Înţelepciune
Paşi de Copil
Roata Vieţii
Cunună Sinelui
Privire în Timp I
Elegie
Elogiu Sinelui
Rugăciune
Geneza II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Orizonturi Verticale
Regăsire
Seară de Mai
Pasărea Phoenix
Fatalitate
Nod Gordian
Perpetuarea Firescului
Luceafărul visând
Abisul la Răscruce
Arena Timpului II

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!