www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Înţelepciune
Gânditorul
Arena Timpului I
Timpul în Timp
Seară de Mai
Matricea Timpului
Vis de la Vlădila
Cunună Sinelui
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Paşi de Copil
Geneza I
Bucuria Vieţii
Adevărul triumfând
Rugăciune
Naşterea unui Eu
Regăsire
Demnitate
Neant însufleţit
Prietenie
Perpetuarea Firescului
Fiinţă şi Timp
Trup şi Suflet
Geneza II
Zbor către Sine
Elogiu Sinelui
Izvorul Sinelui
Visare
Armonie II
Coloana Firii
Elegie
Roata Vieţii
Înălţare
Fatalitate
Fericitul Prag
Elan
Abisul la Răscruce
Destine
Echitate
Nod Gordian
Jocul ielelor
Eseu despre Fiinţă
Luceafărul visând
Marele Orizont
Pasărea Phoenix
Ram de Speranţă
Privire în Timp I
Armonie I

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!