www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Pasărea Phoenix
Vis de la Vlădila
Regăsire
Fiinţă şi Timp
Perpetuarea Firescului
Arena Timpului II
Trup şi Suflet
Adevărul triumfând
Prietenie
Roata Vieţii
Bucuria Vieţii
Jocul ielelor
Visare
Marele Orizont
Echitate
Destine
Luceafărul visând
Timpul în Timp
Fatalitate
Abisul la Răscruce
Arena Timpului I
Elegie
Elan
Matricea Timpului
Armonie I
Ram de Speranţă
Neant însufleţit
Cunună Sinelui
Armonie II
Paşi de Copil
Înălţare
Naşterea unui Eu
Nod Gordian
Înţelepciune
Coloana Firii
Orizonturi Verticale
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Gânditorul
Privire în Timp I
Izvorul Sinelui
Geneza I
Seară de Mai
Eseu despre Veşnicie
Elogiu Sinelui
Rugăciune
Zbor către Sine
Fericitul Prag
Geneza II
Demnitate
Eseu despre Fiinţă

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!