www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Matricea Timpului
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Fericitul Prag
Seară de Mai
Geneza II
Izvorul Sinelui
Abisul la Răscruce
Zbor către Sine
Roata Vieţii
Bucuria Vieţii
Naşterea unui Eu
Regăsire
Ram de Speranţă
Trup şi Suflet
Demnitate
Paşi de Copil
Eseu despre Veşnicie
Eseu despre Fiinţă
Adevărul triumfând
Coloana Firii
Privire în Timp I
Visare
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Perpetuarea Firescului
Prietenie
Elan
Luceafărul visând
Echitate
Gânditorul
Neant însufleţit
Înţelepciune
Marele Orizont
Vis de la Vlădila
Geneza I
Armonie II
Armonie I
Elegie
Cunună Sinelui
Timpul în Timp
Înălţare
Fatalitate
Arena Timpului I
Orizonturi Verticale
Destine
Arena Timpului II
Fiinţă şi Timp
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Rugăciune

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction