www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Abisul la Răscruce
Izvorul Sinelui
Luceafărul visând
Înţelepciune
Elegie
Arena Timpului II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Matricea Timpului
Orizonturi Verticale
Fiinţă şi Timp
Armonie I
Seară de Mai
Echitate
Privire în Timp I
Neant însufleţit
Trup şi Suflet
Cunună Sinelui
Visare
Destine
Geneza I
Adevărul triumfând
Zbor către Sine
Elan
Naşterea unui Eu
Vis de la Vlădila
Jocul ielelor
Eseu despre Veşnicie
Timpul în Timp
Gânditorul
Perpetuarea Firescului
Fatalitate
Fericitul Prag
Coloana Firii
Regăsire
Armonie II
Elogiu Sinelui
Geneza II
Înălţare
Marele Orizont
Ram de Speranţă
Rugăciune
Demnitate
Paşi de Copil
Prietenie
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Arena Timpului I
Roata Vieţii
Bucuria Vieţii
Eseu despre Fiinţă

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction