www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Izvorul Sinelui
Geneza II
Prietenie
Abisul la Răscruce
Naşterea unui Eu
Roata Vieţii
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Matricea Timpului
Trup şi Suflet
Adevărul triumfând
Cunună Sinelui
Luceafărul visând
Visare
Pasărea Phoenix
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului I
Coloana Firii
Elan
Nod Gordian
Geneza I
Fatalitate
Ram de Speranţă
Elogiu Sinelui
Marele Orizont
Jocul ielelor
Regăsire
Arena Timpului II
Fiinţă şi Timp
Vis de la Vlădila
Armonie II
Înţelepciune
Privire în Timp I
Armonie I
Înălţare
Fericitul Prag
Destine
Gânditorul
Elegie
Orizonturi Verticale
Paşi de Copil
Rugăciune
Echitate
Zbor către Sine
Eseu despre Fiinţă
Perpetuarea Firescului
Bucuria Vieţii
Neant însufleţit
Demnitate
Timpul în Timp
Seară de Mai

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction