www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ din marea metaforă... din marea pictură... din marea rostire a lumii ~
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Naşterea unui Eu
Vis de la Vlădila
Adevărul triumfând
Destine
Roata Vieţii
Luceafărul visând
Nod Gordian
Cunună Sinelui
Timpul în Timp
Jocul ielelor
Perpetuarea Firescului
Înălţare
Seară de Mai
Neant însufleţit
Elegie
Fatalitate
Rugăciune
Fiinţă şi Timp
Zbor către Sine
Geneza I
Arena Timpului I
Elan
Geneza II
Orizonturi Verticale
Matricea Timpului
Elogiu Sinelui
Trup şi Suflet
Visare
Eseu despre Fiinţă
Ram de Speranţă
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului II
Bucuria Vieţii
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fericitul Prag
Privire în Timp I
Coloana Firii
Paşi de Copil
Izvorul Sinelui
Marele Orizont
Abisul la Răscruce
Armonie I
Înţelepciune
Armonie II
Demnitate
Gânditorul
Prietenie
Echitate
Regăsire
Pasărea Phoenix

Download banner
Download wallpapers
Date
« Orice om împlinit a fost... un om neîmplinit ! »


Eu, Augustin Ţenea, am văzut lumina zilei la data de 1 decembrie 1972 în comuna Vlădila, judeţul Olt - Republica România, fiind al patrulea dintre cei cinci copii ai lui Nicolae şi Gheorghiţa Ţenea. Am copilărit şi am absolvit învăţământul primar şi gimnazial în localitatea natală.

paragraf-1

Am ajuns să îmi doresc a picta după ce, eu singur, am înţeles că pictura, asemeni scrisului, este un puternic şi la îndemână mijloc prin care îmi pot exprima... unele dintre cele mai profunde reflecţii şi trăiri.

paragraf-2

Dincolo de liniştea aparte a desenului pe care anii copilăriei mi-au îngăduit a o cunoaşte... primele mele picturi pentru realizarea cărora am utilizat materiale dintre cele mai folosite, corect pregătite, datează din timpul în care, în paralel, frecventam cursurile liceale – câteva dintre aceste lucrări, realizate fie pe sticlă fie pe carton, se păstrează încă.

paragraf-3

Mereu preocupat ca tablourile mele să aibă un suport care să nu întineze propria lor dăinuire si puternic impresionat de celebritatea pânzei pentru pictură… tot din perioada 1987-1991 am utilizat şi accest tip de material, însă, am aflat cum acesta se pregăteşte în mod sigur corespunzător, trainic abia în anul 1996, de la pictoriţa Cornelia Baciu – care îşi avea deschis în Piaţa Centrală a Craiovei un atelier... unde picta sub privirile pline de admiraţie ale tuturor...

paragraf-4

Fiindcă pentru mine pictura se înalţă şi transcende zbaterilor de fiecare zi, fără a mă da înapoi de la a-mi urma şi drumul obişnuit... continui să trăiesc în aceeaşi autodidactă şi neîntinată stare de meditaţie şi frământare creatoare înnobilată, mereu desăvârşită… prin pictarea fiecărui tablou.

paragraf-5

Pânza este materialul pe care aproape dintotdeauna l-am considerat ca fiind cel mai potrivit suport pentru operele mele de pictură şi, astfel, de atunci de când i-am aflat şi stăpânit îndeajuns secretele (1996/1997) am devenit întrutotul liber a-mi picta cu întreaga mea dăruire şi încredere... reflecţiile şi trăirile, unele dintre acestea de mult timp în sufletul şi în mintea mea complet conturate!

paragraf-6

În toamna anului 1997, în Vlădila natală, am pictat întâiul meu tablou pe o pânză pregătită corespunzător – tabloul "Ram de Speranţă". Dintre picturile pe care le-am creat pe o astfel de suprafaţă până la finele anului 1998 se păstrează şi au şi fost comunicate public următoarele:
- "Cununa Sinelui" - ulei pe pânză, 31,5 x 25 cm, pictat în anul 1997 în Vlădila;
- "Bucuria Vietii" - ulei pe pânză, 27 x 23,5 cm, pictat în anul 1998 în Vlădila;
- "Fatalitate" - ulei pe pânză, 28 x 21,5 cm, pictat în anul 1998 în Craiova;
- "Ram de Speranta" - ulei pe pânză, 32 x 23,5 cm şi
- "Hora Vietii" - ulei pe pânză, 22 x 27 cm, pictat în anul 1997 în Craiova.

paragraf-7

În iarna anului 1999 l-am întâlnit pe pictorul Alexandru Pascu Gheorghe, care, încă de atunci, m-a îndemnat şi chiar s-a oferit să mă sprijine în a-mi expune public tablourile pe care deja le pictasem – câţiva ani mai târziu, în anul 2006, a fost printre acei oameni de artă care au fost prezenţi şi care au luat cuvântul la vernisarea primei mele expoziţii personale de pictură (“Filosofie şi Suflet"). Cu fiecare dintre aceşti doi pictori menţionaţi anterior, ca şi cu artistul plastic Cristina Oprea pe care am întâlnit-o ceva mai târziu (în anul 2002), am rămas în relaţie de bună prietenie, au apreciat că îmi urmez propria conştiinţă artistică şi mi-au destăinuit din tainele picturii.

paragraf-8

La data de 12 noiembrie 2004 am comunicat pentru prima dată public o lucrare de pictură creaţie proprie - tabloul "Fatalitate" (pictat în anul 1998) - în cadrul unei expoziţii colective organizate de Şcoala "Cornetti" la Galeriile "Cromatic" din Craiova. Cu puţin înainte de mijlocul anului 2005, tot în cadrul unei astfel de expoziţii ce a avut loc în clădirea Prefecturii Judeţului Dolj, am expus pentru prima dată public alte două tablouri: "Bucuria Vieţii" şi "Hora Vieţii".

paragraf-9

Pictura neconstituind un scop în sine... niciodată nu m-am dat înapoi de la a-mi croi şi urma, pe lângă aproape continua stare de meditaţie şi frământare creatoare, şi un drum obişnuit... singurul în măsură să ne ofere în mod constant împăcarea cu imediatul vieţii. Astfel:
- începând cu luna octombrie a anului 1991, la doar câteva luni de la terminarea cursurilor liceale, m-am conformat efectuării timp de un an de zile, în municipiul Brăila, a obligatorului la acea dată stagiu militar în armata română;
- începând cu luna ianuarie a anului 1994 am urmat Şcoala Militară de Subofiţeri de Poliţie "Nicolae Golescu"- Slatina, căreia i-au succedat, din luna iulie a aceluiaşi an, încadrarea în Ministerul de Interne şi stabilirea în municipiul Craiova;
- din anul 2000 până în anul 2005 am urmat, şi absolvit, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative "Nicolae Titulescu", din cadrul Universităţii din Craiova;
- nu cu mult înainte de anul 2002, din cauza unei sinovite la genunchiul stâng - afecţiune ce pe fondul efortului fizic presupus de activitatea pe care o desfăşuram în cadrul M.I. tot continua să mă afecteze, m-am văzut nevoit a lua în calcul obţinerea unei alte calificări în baza căreia să-mi pot câştiga existenţa de zi cu zi şi, astfel, cu gândul că dacă se va impune voi avea dreptul de a preda ca suplinitor lecţii de desen la o şcoală oarecare, în toamna anului 2002, în Craiova, am susţinut examen de admitere şi am urmat până în vara anului 2005 Cursurile Şcolii Populare de Arte şi Meserii "Cornetti", secţia pictură, clasa prof. Cristina Oprea, pe care am cunoscut-o în acest context;
- între anii 2005 - 2007 am urmat, tot în cadrul Universităţii din Craiova, cursuri postuniversitare de masterat, specializarea ştiinţe penale şi drept public.

paragraf-10

Am deschis cea dintâi Expoziţie Personală de Pictură - "Filosofie şi Suflet" la data de 5 octombrie 2006 la Galeria "Radio-Arts" din Craiova. Am adus astfel pentru prima dată la cunoştinţa publică următoarele doisprezece tablouri de pictură:
- "Ram de Speranţă" - ulei pe pânză, 32 x 23,5 cm, pictat în anul 1997;
- "Cunună Sinelui" - ulei pe pânză, 31,5 x 25 cm, pictat în anul 1997;
- "Fericitul Prag" - ulei pe pânză, 50 x 39,5 cm, pictat în anul 2005;
- "Nod Gordian" - ulei pe pânză, 41 x 50,5 cm, pictat în anul 2006;
- "Armonie I" - ulei pe pânză, 39,5 x 45 cm, pictat în anul 2005;
- "Marele Orizont" - ulei pe pânză, 49,5 x 40,5 cm, pictat în anul 2006;
- "Elan" - ulei pe pânză, 48 x 40 cm, pictat în anul 2006;
- "Paşi de Copil" - ulei pe pânză, 38,5 x 48,5 cm, pictat în anul 2006;
- "Matricea Timpului" - ulei pe pânză, 48 x 39 cm, pictat în anul 2006;
- "Elegie" - ulei pe pânză, 47 x 39 cm, pictat în anul 2006;
- "Înţelepciune" - ulei pe pânză, 50,5 x 41 cm, pictat în anul 2006 şi
- "Izvorul Sinelui" - ulei pe pânză, 50,5 x 41 cm, pictat în anul 2006. Cu acest prilej am reexpus picturile: "Fatalitate", "Bucuria Vieţii" şi "Hora Vieţii". În cadrul acestei manifestări artistice a fost prezentă cu un număr de trei creaţii proprii şi artistul plastic Cristina Oprea, care a dorit să-mi fie astfel alături. Vernisajul acestei expoziţii a fost transmis în direct la Postul de Radio "Oltenia" - Craiova

paragraf-11

Cu imaginile unora dintre tablourile mele au fost ilustrate coperţile mai multor carti – prima carte astfel ilustrată este: "Poteca dintre vise" a poetei Iulia David, cu picturile: "Luceafărul visând" (detaliu) şi "Elan" (detaliu).

paragraf-12

La data de 1 noiembrie 2007 am deschis, la Galeriile de Artă ale Cercului Militar Craiova, cea de-a doua Expoziţie Personală de Pictură - "Elogiu Sinelui", ocazie cu care am adus pentru prima dată la cunoştinţa publică operele de pictură:
- "Neant Însufleţit" - ulei pe pânză, 52 x 40,5 cm, anul pictării - 2006;
- "Echitate" - ulei pe pânză, 50 x 40 cm, anul pictării - 2007;
- "Orizonturi Verticale" - ulei pe pânză, 50 x 40 cm, anul pictării - 2007;
- "Luceafărul visând" - ulei pe pânză, 50 x 40,5 cm, anul pictării - 2007;
- "Demnitate" - ulei pe pânză, 49,5 x 40,5 cm, anul pictării - 2007;
- "Jocul Ielelor" - ulei pe pânză, 50 x 39,5 cm, anul pictării - 2007;
- "Arena Timpului" - ulei pe pânză, 50 x 39,5 cm, anul pictări - 2007;
- "Pasărea Phoenix" - ulei pe pânză, 49 x 40 cm, anul pictării - 2007;
- "Vis de la Vlădila" - ulei pe pânză, 50 x 39,5 cm, anul pictării - 2007;
- "Armonie II " - ulei pe pânză, 50 x 40 cm, anul pictării - 2007 şi
- "Timpul în Timp" - ulei pe pânză, 47 x 41 cm, anul pictării - 2006.

Pe lângă aceste unsprezece noi creaţii de pictură le-am reexpus – cu excepţia tablourilor "Elan", "Armonie I", "Marele Orizont" – pe toate cele deja comunicate public. În prezentarea acestei manifestări artistice şi-au exprimat aprecierile:
- George Crăciunoiu – muzeograf în cadrul Muzeului de Artă "Palatul Jean Mihail" din Craiova;
- artistul plastic Cristina Oprea şi
- artistul plastic Iulian Segărceanu.

Despre această expoziţie s-a consemnat şi în mass-media, inclusiv în "Gazeta de Sud" din data de 3-4 noiembrie 2007.

paragraf-13

La finele anului 2007, cu prilejul împlinirii a zece ani de deplină creaţie artistică, precum şi pentru protejarea cu uşurinţă peste timp a drepturile de autor asupra celor douăzeci şi şase tablouri de pictură pe care le-am creat şi expus public începând din anul 1997, am editat: "AUGUSTIN ŢENEA - Pictură Contemporană, Vlădila 1997 - Craiova 2007" – acest prim album de pictură:
- cuprinde imaginile operelor menţionate anterior;
- a fost dedicat "tuturor românilor care nu au făcut parte din aparatul represiv al regimului comunist";
- a fost dăruit inclusiv tuturor celor care au fost prezenţi la vernisarea expoziţiei "Elogiu Sinelui" şi
- poate fi consultat la Biblioteca Naţională a României - Secţia Artă, cota ARS-II-7580 sau la Bibliotecile Judeţene Dolj - Craiova şi Olt - Slatina

paragraf-14

În Revista "Curierul" a Primăriei Craiova (ediţia lunii februarie a anului 2008) au fost prezentate imaginile următoarelor mele tablouri de pictură: "Arena Timpului", "Jocul Ielelor", "Marele Orizont", "Vis de la Vlădila", "Elan", "Orizonturi Verticale", "Izvorul Sinelui" şi "Fericitul Prag".

paragraf-15

La data de 14 octombrie 2008 am cumpărat şi înregistrat domeniul www.augustintenea.ro – totodată am înregistrat şi domeniul: www.augustintenea.com

paragraf-16

La data de 12.02.2008 /nr.1185, la Registrul Naţional de Opere - administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, am înregistrat/arhivat imaginile tuturor celor douăzeci şi şase de tablouri de pictură pe care le-am comunicat public până la sfârşitul anului 2007.

paragraf-17

În luna iulie a anului 2008, am expus pe site-urile: www.tudor-art.com şi www.gallerya.ro imaginile picturilor mele:
- "Matricea Timpului";
- "Fatalitate";
- "Elan";
- "Marele Orizont";
- "Timpul în Timp";
- "Jocul Ielelor";
- "Elegie" şi
- "Vis de la Vlădila".

paragraf-18

În primăvara, anului 2009 mi-am deschis propriul site: www.augustintenea.ro prin intermediul căruia am prezentat (chiar până în momentul inaugurării la data de 20 septembrie 2010 a actualei versiuni a acestuia - www.augustintenea.com) imaginile tablourilor de pictură pe care le-am creat şi comunicat public în primii zece ani de deplină creaţie artistică: 1997-2007;

paragraf-19

În luna mai a acestui an, 2010, am editat cel de al doilea album de pictură, "Augustin Ţenea – Pictură, volumul II “, în cuprinsul căruia se regăseşte şi îndemnul: Pentru deplina protejare, acum şi peste timp, a drepturilor de autor, pentru siguranţa circuitului naţional şi internaţional al operelor de pictură... propun celor interesaţi următoarele:
a) să funcţioneze coerent, cel puţin la nivelul statelor, arhive clasice şi arhive electronice cu imaginea şi cu particularităţile fiecărei opere de pictură – pe care artistul plastic pictor-autor o consideră originală şi reprezentativă pentru ceea ce el însuşi este!
b) pe lângă înregistrarea imaginii fiecărui tablou, să fie arhivată şi fotografia spatelui suportului operei respective – şi această parte a tabloului, conţinând elemente aflate într-o corelaţie unică, îngrădeşte orice eventuală încercare de punere la îndoială a autenticităţii sau a paternităţii operei respective!
c) în special pe site-uri de artă consacrate, responsabile, să fie vizibil menţionată – în baza unor dovezi certe – data primei expunerii publice a fiecărei opere de pictură (dacă a fost anterior comunicată public) sau data postării pe acel site!
d) mai multe detalii despre acest nou album: vezi secţiunea: album - vol. II.

paragraf-20

La data de 02 iunie 2010 exemplare ale Albumului de Pictură "Augustin Ţenea – Pictură, volumul II“ au fost puse la dispoziţia publicului prin intermediul unei biblioteci publice.

paragraf-21

Anterior lunii iulie a anului în curs, 2010, cu imaginile operelor mele de pictură "Prietenie"- detaliu şi "Regăsire" au fost ilustrate coperţile unu şi patru ale cărţii ce are ISBN: 978-606-11-0507-7 (autor-Gheorghe Daniluc). Alte cărţi pentru ilustrarea coperţilor cărora au fost deja utilizate imagini, integrale sau detaliu, ale picturile mele:
- ISBN: 978-973-1737-43-0 "Poteca dintre vise", autor-Iulia David;
- ISBN: 978-973-1737-40-9 "Livada păzită de fluturi", autou- Florea Florescu;
- ISBN: 978-973-1737-47-8 "Dansul violet", autor- Aurel Rotaru;
- ISBN: 978-973-1954-31-8 "Urmaşul", autor- Ion Catrina.

paragraf-22