www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Eseu despre Fiinţă
Fericitul Prag
Zbor către Sine
Vis de la Vlădila
Elan
Regăsire
Abisul la Răscruce
Visare
Marele Orizont
Fatalitate
Geneza II
Elegie
Coloana Firii
Cunună Sinelui
Înţelepciune
Eseu despre Veşnicie
Seară de Mai
Roata Vieţii
Izvorul Sinelui
Bucuria Vieţii
Nod Gordian
Trup şi Suflet
Armonie I
Destine
Ram de Speranţă
Pasărea Phoenix
Fiinţă şi Timp
Matricea Timpului
Prietenie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Timpul în Timp
Înălţare
Paşi de Copil
Jocul ielelor
Gânditorul
Echitate
Naşterea unui Eu
Orizonturi Verticale
Geneza I
Elogiu Sinelui
Arena Timpului I
Neant însufleţit
Privire în Timp I
Adevărul triumfând
Demnitate
Armonie II
Arena Timpului II
Luceafărul visând
Perpetuarea Firescului
Rugăciune

Download banner
Download wallpapers
Contact

Your message can be sent to me through:

- e-mail contact@augustintenea.com
- online, filling the following form:


First and Last Name  *
Locality, country
Telephon
E-mail  *
Message  *
Validation code
   The fields marked with * are mandatory.