www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Arena Timpului II
Paşi de Copil
Înălţare
Elan
Privire în Timp I
Neant însufleţit
Eseu despre Fiinţă
Regăsire
Marele Orizont
Perpetuarea Firescului
Pasărea Phoenix
Cunună Sinelui
Bucuria Vieţii
Geneza I
Adevărul triumfând
Echitate
Prietenie
Geneza II
Arena Timpului I
Coloana Firii
Ram de Speranţă
Gânditorul
Elogiu Sinelui
Fiinţă şi Timp
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fatalitate
Izvorul Sinelui
Destine
Armonie I
Timpul în Timp
Trup şi Suflet
Roata Vieţii
Jocul ielelor
Elegie
Demnitate
Rugăciune
Luceafărul visând
Vis de la Vlădila
Înţelepciune
Naşterea unui Eu
Visare
Zbor către Sine
Fericitul Prag
Armonie II
Orizonturi Verticale
Matricea Timpului
Eseu despre Veşnicie
Nod Gordian
Seară de Mai
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Contact

Your message can be sent to me through:

- e-mail contact@augustintenea.com
- online, filling the following form:


First and Last Name  *
Locality, country
Telephon
E-mail  *
Message  *
Validation code
   The fields marked with * are mandatory.