www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ din marea metaforă... din marea pictură... din marea rostire a lumii ~
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Paşi de Copil
Fericitul Prag
Armonie I
Demnitate
Zbor către Sine
Fatalitate
Înţelepciune
Izvorul Sinelui
Seară de Mai
Înălţare
Arena Timpului I
Fiinţă şi Timp
Naşterea unui Eu
Elogiu Sinelui
Visare
Adevărul triumfând
Roata Vieţii
Arena Timpului II
Cunună Sinelui
Rugăciune
Geneza I
Marele Orizont
Eseu despre Veşnicie
Perpetuarea Firescului
Pasărea Phoenix
Privire în Timp I
Orizonturi Verticale
Trup şi Suflet
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Neant însufleţit
Luceafărul visând
Eseu despre Fiinţă
Jocul ielelor
Destine
Ram de Speranţă
Gânditorul
Regăsire
Coloana Firii
Armonie II
Vis de la Vlădila
Prietenie
Geneza II
Bucuria Vieţii
Nod Gordian
Timpul în Timp
Elegie
Matricea Timpului
Echitate
Elan
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Colaborare

Eu, Augustin Ţenea… operele de pictură ale căror imagini sunt prezentate şi prin intermediul prezentului site www.augustintenea.com sunt creaţii originale, îmi aparţin în calitate de autor şi au fost deja aduse la cunoştinţa publică/la o dată demonstrabilă – vezi şi sectiunea date.


Posibilităţi colaborare:
1. imaginile tuturor acestor opere, de la caz la caz şi în baza unor contracte specifice, pot fi utilizate pentru:
- ilustrare coperţi carte – au prioritate tirajele de minim cinci mii exemplare;
- tipărirea de postere, cărţi poştale, calendare 2011 etc. – în special pentru ţări din afara U.E.;
- editarea de albume de pictură colective şi timbre.

2. cele mai multe dintre aceste creaţii, în cadrul unor expoziţii personale organizate în condiţii optime, pot fi expuse în localităţi atât din România cât şi din orice alt stat:
- vor avea prioritate solicitările venite şi din partea Primăriei localităţii respective;
- de la caz la caz, expunerea tablourilor poate fi făcută şi în mod gratuit.

3. reeditarea pentru orice altă ţară a Albumului "Augustin Ţenea – Pictură, volumul II" - vezi detalii despre acest al doilea Album în secţiunea – album-vol II.


_________________________
- pentru utilizarea în mod efectiv a imaginilor picturilor în cauză se vor pune la dispoziţia persoanelor cu care se va ajunge la un acord în acest sens imagini de o rezoluţie corespunzătoare;
- costurile privind transportul, expunerea picturilor etc. revin, desigur, acelora care solicită organizarea expoziţiei;
- editarea pentru alte ţări a Albumului poate fi şi cu text bilingv.

Ca şi până în prezent voi continua să îmi înregistrez fiecare nouă creaţie de pictură, ca mijloc de probă în vederea protejării drepturilor de autor, cu atât mai mult cu cât, în condiţiile unor colaborării reciproc avantajoase, drepturilor patrimoniale pot aparţine… şi altor persoane!