www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ din marea metaforă... din marea pictură... din marea rostire a lumii ~
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Elogiu Sinelui
Seară de Mai
Orizonturi Verticale
Jocul ielelor
Gânditorul
Marele Orizont
Elan
Neant însufleţit
Geneza I
Armonie II
Paşi de Copil
Timpul în Timp
Destine
Privire în Timp I
Demnitate
Fiinţă şi Timp
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Visare
Arena Timpului I
Bucuria Vieţii
Armonie I
Elegie
Cunună Sinelui
Ram de Speranţă
Fatalitate
Abisul la Răscruce
Eseu despre Fiinţă
Fericitul Prag
Regăsire
Izvorul Sinelui
Rugăciune
Vis de la Vlădila
Eseu despre Veşnicie
Pasărea Phoenix
Înălţare
Zbor către Sine
Trup şi Suflet
Matricea Timpului
Geneza II
Arena Timpului II
Nod Gordian
Echitate
Luceafărul visând
Adevărul triumfând
Înţelepciune
Prietenie
Naşterea unui Eu
Roata Vieţii
Perpetuarea Firescului
Coloana Firii

Download banner
Download wallpapers
Colaborare

Eu, Augustin Ţenea… operele de pictură ale căror imagini sunt prezentate şi prin intermediul prezentului site www.augustintenea.com sunt creaţii originale, îmi aparţin în calitate de autor şi au fost deja aduse la cunoştinţa publică/la o dată demonstrabilă – vezi şi sectiunea date.


Posibilităţi colaborare:
1. imaginile tuturor acestor opere, de la caz la caz şi în baza unor contracte specifice, pot fi utilizate pentru:
- ilustrare coperţi carte – au prioritate tirajele de minim cinci mii exemplare;
- tipărirea de postere, cărţi poştale, calendare 2011 etc. – în special pentru ţări din afara U.E.;
- editarea de albume de pictură colective şi timbre.

2. cele mai multe dintre aceste creaţii, în cadrul unor expoziţii personale organizate în condiţii optime, pot fi expuse în localităţi atât din România cât şi din orice alt stat:
- vor avea prioritate solicitările venite şi din partea Primăriei localităţii respective;
- de la caz la caz, expunerea tablourilor poate fi făcută şi în mod gratuit.

3. reeditarea pentru orice altă ţară a Albumului "Augustin Ţenea – Pictură, volumul II" - vezi detalii despre acest al doilea Album în secţiunea – album-vol II.


_________________________
- pentru utilizarea în mod efectiv a imaginilor picturilor în cauză se vor pune la dispoziţia persoanelor cu care se va ajunge la un acord în acest sens imagini de o rezoluţie corespunzătoare;
- costurile privind transportul, expunerea picturilor etc. revin, desigur, acelora care solicită organizarea expoziţiei;
- editarea pentru alte ţări a Albumului poate fi şi cu text bilingv.

Ca şi până în prezent voi continua să îmi înregistrez fiecare nouă creaţie de pictură, ca mijloc de probă în vederea protejării drepturilor de autor, cu atât mai mult cu cât, în condiţiile unor colaborării reciproc avantajoase, drepturilor patrimoniale pot aparţine… şi altor persoane!